Uitstel excuses slavernij in 2020 door Amsterdam

Uitstel excuses slavernij in 2020 door Amsterdam 

Wethouder Diversiteit, Rutger Groot Wassink heeft aan de gemeenteraad bekend gemaakt dat er een vertraging is opgetreden bij de uitvoering van het initiatiefvoorstel ‘Voorbereiding Amsterdamse excuses voor het slavernijverleden’ die door verschillende raadsleden vorig jaar zomer is ingediend.  

In dit initiatiefvoorstel is gevraagd wetenschappelijk onderzoek uit te laten voeren over de exacte rol die de Gemeente Amsterdam heeft gespeeld in de slavernijgeschiedenis van Nederland. Het college heeft uitvoering gegeven aan dit voorstel, door een opdracht te geven aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). De opdracht is in november 2019 verleend. 

De vraagstelling voor het onderzoek is als volgt uiteen gezet:  

1. Op welke manier beïnvloedden Amsterdamse stadsbestuurders, al dan niet in wisselwerking met de Amsterdamse samenleving, de aard en omvang van de Nederlandse betrokkenheid bij de wereldwijde slavernij?  

2. Op welke manieren vertaalde de Nederlandse betrokkenheid bij de wereldwijde slavernij zich in het beleid, de reputatie en de opvattingen van het bestuur van de stad Amsterdam, in de periode van de slavernij zelf en daarna, en wat betekent dit voor de actuele discussie over omgang met en excuses voor het slavernijverleden?  

Door de recente corona-maatregelen heeft de oplevering van het onderzoek een beperkte vertraging opgelopen. De onderzoekers hadden afgelopen periode geen of slechts ten dele toegang tot de benodigde bronnen in bibliotheken en archieven. Bovendien waren er recent al stemmen in het veld die het niet gepast vonden om eventuele excuses aan te bieden in tijden van Corona. Ook de Nationale Herdenking Afschaffing Slavernijverleden die op 1 juli plaatsvindt in het Amsterdamse Oosterpark gebeurt in een beperkte en aangepaste vorm. Op basis van deze ontwikkelingen heeft het college de afweging gemaakt om de besluitvorming over het aanbieden van excuses uit te stellen. 

De verwachting is dat het onderzoek van het IISG in september van 2020 opgeleverd wordt.