Zoeken

PERSBERICHT NiNsee COVID-19 Pandemie

PERSBERICHT – 12 april 2020


COVID 19- pandemie:


Keti Koti maand 1 juni 2020-30 juni 2020

Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden 1 juli 2020

Nationale Viering afschaffing trans-Atlantische slavernij 1 juli 2020


Het bestuur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) is – op basis van de richtlijnen van de overheid en RIVM inzake de COVID-19 pandemie - in overleg met lokale en regionale organisatoren, overheden en media een aangepast programma aan het ontwikkelen inzake de Keti Koti maand, de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden en de Nationale Viering afschaffing trans-Atlantische slavernij.


De afgelopen weken hebben een zware wissel getrokken op de Nederlandse samenleving. De berichten van landgenoten die direct of indirect geraakt zijn door het coronavirus bereiken ons steeds meer.


Onze gedachten gaan uit naar hen en hun naasten.


Deze periode wordt – naast de zorg en het verdriet- ook gekenmerkt door een gevoel van saamhorigheid. Het besef dat we in de eerste plaats “mens” zijn , en dat we meer met elkaar verbonden zijn dan we bevroeden.


Vanuit die gedachte van saamhorigheid en gelijkwaardigheid is het NiNsee bestuur er nog meer dan vorige jaren aan gelegen een waardig programma in juni en juli samen te stellen.


We roepen dan ook een ieder op om met ons mee te denken.


Het bestuur zal op 1 mei 2020 het aangepaste programma via www.ninsee.nl , www.afromagazine.nl en de lokale media bekendmaken.Wij wensen u een gezond Pasen toe.
109 keer bekeken

© 2018 NiNsee

NiNsee

Gebouw "De Bazel"

Vijzelstraat 32

1017 HL Amsterdam

T: 020 - 21 49 640

E: info@ninsee.nl

Connect online:

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean