petitie tekenen  |  english  |  contact  |  nieuwsbrief  |  zoek    

Steun het NiNseeEnglish version

Dikke kans dat NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) vanaf 2013 geen subsidie meer krijgt van het Ministerie OCW.

Als de plannen van staatssecretaris Halbe Zijlstra doorgaan, is het einde verhaal voor NiNsee. Dat zou een ramp zijn, want het slavernijverleden is van ons allemaal! Zonder NiNsee zal:

  • Het enige kennis instituut dat zich bezighoudt met de trans-atlantische slavernij in Nederland op houden te bestaan.
  • Daardoor zullen de gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden op de samenleving, nauwelijks meer nationaal en internationaal voor het voetlicht gebracht worden.
  • Verder dreigt het nationale slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark, waar het NiNsee onlosmakelijk mee verbonden is, een loos gebaar te worden.
  • Daardoor zal het gedeelde verleden niet meer op nationaal niveau herdacht worden. Het NiNsee is wat dit betreft � ook in de ogen van de Raad voor Cultuur - te vergelijken met het NIOD. Wat het NIOD doet voor de verwerking van de Tweede Wereldoorlog, doet het NiNsee voor de veel langere periode van het slavernijverleden.
  • Mede daardoor zal het Nederlandse slavernijverleden nauwelijks nog op een toegankelijke manier worden gepresenteerd, zoals nu gebeurt via publicaties, tentoonstellingen en lespaketten. Hierdoor wordt de kennis voor de nieuwe generatie Nederlanders en voor het grote publiek verzwegen.
  • Met als desatreus gevolg dat de stemmen van onze voorouders geleidelijk uit ons collectief geheugen zullen verdwijnen.
  • Want in het nieuwe Nederland dat dit kabinet voor ogen heeft is het Nederlandse slavernijverleden volledig uit ons geheugen gewist.
  • Bij veel Caribische- en Afrikaanse Nederlanders wekt dit onbegrip en vervreemding van de Nederlandse samenleving.

Het enige instituut dat zich bezighoudt met het Nederlandse slavernijverleden en de erfenis mag niet op nonchalante wijze worden wegbezuinigd! Teken dus deze petitie om de kennis en ons immaterieel erfgoed niet verloren te laten gaan.


Mijn naam niet weergeven