Ontstaan

Van 1630 tot en met nu zijn Nederland, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen in met elkaar in een historische keten van kolonialisme en slavernij verbonden. In Nederland is deze verbondenheid merkbaar in de aanwezigheid van een grote groep mensen die afkomstig zijn uit Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. De sporen van het verleden zijn ook zichtbaar in de vorm van erfgoed zoals gebouwen, monumenten, kunstschilderingen en in de collecties in archieven in Nederland.

In Nederland zorgde de groeiende aanwezigheid van Surinamers, Antillianen en Arubanen ook voor toenemende activiteiten rond het slavernijverleden. In 1999 kwam het tot een bundeling van krachten in de oprichting van het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS), hetgeen bestond uit Surinaamse, Antilliaanse en Ghanese organisaties uit verschillende delen van het land. Twee jaar later werd in Durban in Zuid-Afrika van 31 augustus tot 8 september 2001, de internationale VN-conferentie tegen racisme gehouden. Op deze conferentie werd de trans-Atlantisch slavernij tot misdaad tegen de menselijkheid verklaard. De toenmalige minister Roger van Boxtel betuigde op die conferentie namens de Nederlandse regering ‘diepe spijt’ over de slavenhandel en slavernij. In zijn toespraak zei de minister dat Nederland 'het grote onrecht uit het verleden erkent ....’

Op 1 juli 2000 was door dezelfde minister op een bijeenkomst ter herdenking van de afschaffing van de slavernij in Den Haag, beloofd om een monument en een instituut op te richten ter herdenking van de trans-Atlantisch Nederlandse slavernij. Vervolgens is bij kabinetsbesluit in 2002 het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) tot stand gekomen. In dat jaar is ook in aanwezigheid van koningin Beatrix en minister-president Wim Kok op 1 juli in het Oosterpark te Amsterdam het Nationaal monument ter herdenking van de slachtoffers van de trans-Atlantisch Nederlandse slavernij onthuld. De officiële opening van het Nationaal instituut Nederlandse slavernijverleden en erfenis (NiNsee) vond plaats op 1 juli 2003 door de toenmalige staatssecretaris Medy van der Laan.

© 2018 NiNsee

NiNsee

Gebouw "De Bazel"

Vijzelstraat 32

1017 HL Amsterdam

T: 020 - 21 49 640

E: info@ninsee.nl

Connect online:

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean