Onderzoek

Een van de doelstellingen van het NiNsee is het doen (faciliteren) van onderzoek naar het Nederlandse slavernijverleden en diens erfenis.

 

Op dit moment lopen er twee onderzoeksprojecten, die mogelijk zijn gemaakt met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het parlementaire debat

Het ene onderzoek gaat over het parlementair debat dat in Nederland is gevoerd tussen 1844 en 1863 rond de afschaffing van de slavernij in de koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. In 1844 werd door de nationale overheid een commissie ingesteld om de situatie in de kolonie Suriname te bestuderen. Een van de conclusies uit het rapport van de commissie was dat de slavenpopulatie sterk afnam. De oorzaak hiervan was de afschaffing van de slavenhandel en het sterftecijfer onder de slaven dat groter was dan het geboortecijfer. Het advies van de commissie was om de slavernij af te schaffen. Dit advies zorgde voor heftig reacties van enkele leden in het parlement. Het onderzoek richt zich op het debat dat plaatsvond in het Nederlands parlement en specifiek op de voor- en tegenstaanders van de afschaffing van de slavernij. Ook de discussie over financiële compensatie aan de slaveneigenaren wordt in dit onderzoek betrokken. Het onderzoek staat onder leiding van dr. Kwame Nimako.

Emotienetwerken

Het ander onderzoek richt zich op emotienetwerken rond het slavernijverleden en de lange nasleep daarvan. Vier eeuwen koloniale geschiedenis hebben de emoties van alle betrokkenen van deze geschiedenis gevormd en zijn nog steeds een voedingsbodem voor deze samenleving. Vaak is dat onbewust, maar aanwezig is het altijd. Al was het maar in onze gebouwde omgeving, van koloniale gebouwen en monumenten tot koloniale straatnamen of in discussies rond anti-zwart racisme en slavernijverleden. Maar van wie is dat verleden, is het inderdaad gedeeld door alle soorten erfgenamen van die geschiedenis in Nederland?

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is in Nederland de discussie over het trans-Atlantische Nederlandse slavernijverleden sterk toegenomen. Er zijn publicaties, beleidsdocumenten, krantenartikelen en andere informatie over betrokkenheid of juist het gebrek daaraan van verschillende groepen bij het slavernijverleden. Met dit onderzoek wordt een vernieuwende en verdiepende stap gezet in de analyse en beschrijving van de emoties rond dit gedeelde verleden.

Tevens zal worden gekeken naar de affiniteit met en betrokkenheid bij het slavernijverleden bij de verschillende groepen in de samenleving en naar hun motieven. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Reinwardt Academie, de Hoge School van Holland en Imagine IC.

© 2018 NiNsee

NiNsee

Gebouw "De Bazel"

Vijzelstraat 32

1017 HL Amsterdam

T: 020 - 21 49 640

E: info@ninsee.nl

Connect online:

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean