Uitgangspunt

Over het trans-Atlantische Nederlandse slavernijverleden is er in de samenleving nog te weinig kennis en historisch besef. Kennis en begrip van dit verleden en hoe dat heden ten dage nog doorwerkt, bieden voor ieder individu stof tot nadenken over de huidige maatschappelijke en culturele verhoudingen, want juist in de slavernijperiode kwamen het maatschappelijke en het persoonlijke wel heel pregnant samen in een systeem dat erom draaide individuen louter nog als bron van economisch kapitaal te behandelen. Een belangrijk pijler van het NiNsee is daarom ook educatie.

Ofschoon het Nederlands slavernijverleden opgenomen is binnen het onderwijscurriculum, mogen leerkrachten zelfstandig bepalen hoe het onderwerp te behandelen. Een van de knelpunten daarbij is dat er op dit moment in de praktijk uitdagend en samenhangend lesmateriaal ontbreekt. Ook ontbreekt het aan tools voor het behandelen van het onderwerp in het Basis- en Voortgezet Onderwijs. Dit kwam ook naar voren uit het onderzoek dat in 2014 door dr. Aspha Bijnaar en professor Alex van Stipriaan in opdracht van het NiNsee is uitgevoerd.

Op de website www.lesmateriaalslavernijverleden.nl, die in samenwerking met het Netwerk Slavernijverleden en het platform educatie is ontwikkeld, wordt een goed overzicht gegeven van het huidige aanbod aan lesmaterialen. Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs vinden op website: www.slavernijenjij.nl, bruikbare informatie over het Nederlands slavernijverleden.

Het NiNsee is drukdoende om met een aantal vooraanstaande experts van gedachten te wisselen om de productie van lesmaterialen te realiseren die passen in het vak Burgershapskunde. De ambitie daarbij is het maken van lesmateriaal dat er bovenuit springt qua attentiewaarde, diepgang en leereffect. Het gaat erom lesmateriaal te maken dat ervoor zorgt dat het onderwerp slavernijverleden gaat bijdragen aan de kwaliteit en het effect van het vak burgerschapskunde; dus niet een onderwerpje wat slechts ‘meelift’.

Naast een aanbod voor het primair en secundair onderwijs, worden in het kader van volwasseneducatie lezingen, debatten, conferenties en workshops voor docenten (Docentendag) georganiseerd. Deze activiteiten organiseert het NiNsee in samenwerking met o.a. partners als het Amsterdam Museum, UNESCO, Tropenmuseum, Scheepvaartmuseum, Untold, Black Archives.

Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag in september levert het NiNsee, in samenwerking met Mapping Slavery, inhoudelijk een bijdrage door het slavernijverleden van Amsterdamse monumenten te betrekken tijdens de rondleidingen. NiNsee verzorgt ook een lezing en een activiteit gericht op kinderen van acht tot zeventien jaar in een monument dat gelinkt is aan het slavernijverleden.

Het NiNsee werkt eraan om de medewerking te verkrijgen van Bekende Nederlanders, die aan de hand van een film, een boek, muziek of gebeurtenis die betrekking hebben op het slavernijverleden, hun eigen verhaal voor de schoolklas willen vertellen. Hierdoor kan het onderwerp dicht bij de leerlingen komen, hen raken en prikkelen om de kwestie als een serieus onderdeel van de Nederlandse geschiedenis op te vatten.

© 2018 NiNsee

NiNsee

Gebouw "De Bazel"

Vijzelstraat 32

1017 HL Amsterdam

T: 020 - 21 49 640

E: info@ninsee.nl

Connect online:

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean