Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
NiNsee
De Bazel,
Vijzelstraat 32,
1017 HL Amsterdam
T. 020 - 251 18 34
E. info@ninsee.nl
www.ninsee.nl
Tentoonstelling "Kind aan de Ketting" in Fort 1881

Kind aan de Ketting
Uitnodiging kick-off Kind aan de Ketting in Fort 1881
24 augustus 2016
Fort 1881 – Hoek van Holland

Op woensdag 24 augustus 2016, aanvang 14.30 uur, wordt in Fort 1881 gelegen aan de Stationsweg 80-82, 3151 HS Hoek van Holland de tentoonstelling "Kind aan de Ketting" geopend.

De tentoonstelling is het resultaat van de samenwerking tussen het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) en Fort 1881. Het NiNsee heeft deze tentoonstelling in 2008 ontwikkeld met als doel kinderen in slavernij, vroeger & nu onder de aandacht te brengen.

"Kind aan de Ketting" is een bijzondere tentoonstelling die handelt over zowel historische als moderne slavernij. Het is van belang
om stil te staan bij de gevolgen van de historische slavernij omdat deze heden ten dage nog steeds zicht- en voelbaar zijn. "Kind aan de Ketting" heeft een educatief karakter en is zeer geschikt als lesmateriaal voor scholen.
Programma kick-off NiNsee tentoonstelling "Kind aan de Ketting".


TIJD ACTIVITEIT
14.30 - 15.00 uur Inloop
15.00 - 15.15 uur Welkomstwoord voorzitter NiNsee Antoin Deul
15.15 - 15.30 uur Toelichting tentoonstelling door conservator
15.30 - 15.40 uur Overhandiging lesbrief aan bestuurder en beleidsmedewerker gemeente Rotterdam door vice-voorzitter NiNsee Joyce Overdijk-Francis
15.40 - 16.15 uur Rondleiding door de tentoonstelling
16.30 uur

Afsluiting met een drankje


U bent van harte welkom in Fort 1881.
Nieuws
 Elijah Alvares Jongerenambassadeur NiNsee
 Verklaring NiNsee Nederlands Slavernijverleden
 Programma Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden 2016
Ninsee agenda
 27/08
Viering Tula 2016 H-Buurt A'dam ZO
Afmelden voor de nieuwsbrief | Meld je aan via www.ninsee.nl