Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
NiNsee
De Bazel,
Vijzelstraat 32,
1017 HL Amsterdam
T. 020 - 521 18 34
F. 020 - 568 85 67
E. info@ninsee.nl
www.ninsee.nl
Nieuwsbrief NiNsee: juni 2014

NIEUWSBRIEF JUNI

IN DEZE NIEUWSBRIEF

NIEUWE VOORZITTER NINSEE

JUNI KETI KOTI MAAND

NATIONALE HERDENKING 1 JULI EN KETI KOTI FESTIVAL

200 JAAR AFSCHAFFING SLAVENHANDEL

EDUCATIEPROJECT 'AAN DE SLAG MET BURGERSCHAP'

NINSEE ALS KATALYSATOR

EDUCATIEBELEID NINSEE

GRAND DEFILÉ OP 14 EN 15 JUNI

HERDENKINGEN: ELIESER (25 JUNI) & SURINAMEPLEIN (30 JUNI)

"REPAIRING THE DAMAGES, REDRESSING INJUSTICES"

TULA-HERDENKING 17 AUGUSTUS

NIEUWE VOORZITTER NINSEE

Franc Weerwind is met ingang van 1 juni 2014 de nieuwe voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. In het dagelijks leven is hij burgemeester van Velsen. Joyce Overdijk-Francis wordt de nieuwe vicevoorzitter en secretaris van het NiNsee. De overige bestuursleden zijn penningmeester Lucien Kembel en algemene bestuursleden Marian Markelo en Martin Verbeet.

Burgemeester Weerwind

Van der Laan JUNI: KETI KOTI MAAND

In de maand juni wordt met een reeks activiteiten toegeleefd naar de nationale herdenking van het slavernijverleden en het Keti Koti Festival op 1 juli, de dag waarop in 1863 slavernij officieel werd afgeschaft. Op zondag 1 juni werd feestelijk afgetrapt met een Memre Waka, een herdenkingstocht en de jaarlijkse kranslegging. Ruim 200 deelnemers kwamen opdagen. Dit jaar is het thema ‘verder werken aan de toekomst’.

NATIONALE HERDENKING 1 JULI & KETI KOTI FESTIVAL

Het programma voor de nationale herdenking op 1 juli en het Keti Koti Festival is bekend. NiNsee-voorzitter Franc Weerwind, vice-premier Lodewijk Asscher en burgemeester Eberhard van der Laan zullen een toespraak houden. LEES MEER

kranslegging

Afschaffing slavenhandel 200 JAAR AFSCHAFFING SLAVENHANDEL

Op 14 juni wordt te Middelburg 200 jaar afschaffing slavenhandel herdacht. Wethouder Van Es en de vicevoorzitter van het NiNsee Joyce Overdijk-Francis houden een toespraak. LEES MEER

EDUCATIEPROJECT: 'AAN DE SLAG MET BURGERSCHAP'

NiNsee heeft subsidie verkregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het project 'Aan de slag met burgerschap! En wat doen we met het slavernijverleden?' onder uitvoering van dr. Aspha Bijnaar en prof. dr. Alex van Stipriaan. Afgelopen maand is een pilot gestart. LEES MEER

Educatie

Daar willen we meer over weten NINSEE ALS KATALYSATOR

In maart verscheen het rapport ‘Slavernij, daar willen we meer over weten’. In dat rapport gaf prof. dr. Alex van Stipriaan als aanbeveling om het NiNsee ‘te ontwikkelen naar een vernieuwde, meer coördinerende organisatie die haar landelijke rol weer adequaat kan oppakken' LEES MEER

EDUCATIEBELEID NINSEE

Het bureau Diversion heeft in opdracht van NiNsee het traject opgezet en begeleidt het proces, tijdspad en planning naar een nieuw educatieplan voor NiNsee. Via een inventarisatieronde en deskresearch wordt gekeken waar er behoefte aan is. LEES MEER

Educatie

logo GRAND DEFILÉ OP 14 EN 15 JUNI

Van 30 november 2013 tot oktober 2015 wordt in ons land ‘200 jaar Koninkrijk der Nederlanden’ gevierd. Op diverse plaatsen worden grote evenementen georganiseerd, waaronder een Grand Defilé in Apeldoorn op 14 juni. NiNsee levert een bijdrage aan het defilé. LEES MEER

HERDENKING ELIESER EN SURINAMEPLEIN

In nauwe samenwerking met de grassroots organisaties worden in de maand juni de herdenking van Elieser in Ouderkerk aan de Amstel (25 juni) en de herdenking op het Surinameplein (30 juni) in Amsterdam georganiseerd. LEES MEER

Eliezer

rondetafelbijeenkomst "REPAIRING THE DAMAGES, REDRESSING THE INJUSTICES"

Het Landelijk Platform Slavernijverleden en samenwerkende organisaties houden op 14 en 15 juni 2014 een rondetafelbijeenkomst genaamd: "Repairing the damages, redressing the injustices".
De rondetafelbijeenkomst zal gaan over vragen die in perspectief van het Nederlandse aandeel in de trans-Atlantische slavenhandel en slavernij aan de orde zijn. LEES MEER

TULA-HERDENKING 17 AUGUSTUS

Het herdenkingsjaar wordt op 17 augustus afgesloten met de Tula-herdenking: de herdenking van de grote slavenopstand op Curaçao die plaatsvond in 1795 onder leiding van vrijheidsstrijder Tula. Hiervoor zal aansluiting worden gezocht bij het Grachtenfestival om in een speciaal concert aandacht hieraan te besteden.

tula
Nieuws
 Programma herdenking 1 juli 2014 bekend
 Keti Koti in Rotterdam begonnen
 Ruim 200 deelnemers voor herdenkingsmars slavernijverleden
Ninsee agenda
 13/06
Symposium: Zeeuwse belangen in de slavenhandel
 14/06
Herdenking afschaffing slavenhandel
 14/06
Grand Defilé Apeldoorn
Afmelden voor de nieuwsbrief | Meld je aan via www.ninsee.nl