Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
NiNsee
De Bazel,
Vijzelstraat 32,
1017 HL Amsterdam
T. 020 - 251 18 34
E. info@ninsee.nl
www.ninsee.nl
Stop Discriminatie op de arbeidsmarkt Nu!

Het bestuur van de het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) heeft met instemming kennis genomen van het luiden van de noodklok door PvdA, SP, CDA en D66 inzake discriminatie op de arbeidsmarkt op basis van een andere afkomst of andere achternaam.

Deze problematiek is niet nieuw zoals andermaal bevestigd wordt in het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit juni 2015 naar discriminatie van Haagse allochtonen en een reeks andere zeer verontrustende rapporten over dit onderwerp. Het NiNsee wijst erop dat discriminatie op de arbeidsmarkt ook integraal deel uitmaakt van de erfenis van het Nederlandse slavernijverleden en dat de nazaten van tot slaafgemaakten hier tot op de dag van vandaag ernstig nadeel van ondervinden. Dit is onacceptabel en het NiNsee eist concrete maatregelen en structurele veranderingen.

Het luiden van de noodklok door leden van de Tweede Kamer ziet het NiNsee als een eerste substantiele stap in de richting van erkenning van dit probleem. Erkenning die te lang is uitgebleven maar dat dit slechts het begin is van een proces dat moet resulteren in een mentaliteitsverandering bij de overheid, bedrijven en de rest van de Nederlandse samenleving.

Donderdag 18 februari 2016 heeft de Tweede Kamer met minister Lodewijk Asscher gedebatteerd over het onderzoek van het SCP. Het NiNsee hoopt dat hiermee een aanzet is gegeven om harde noten te kraken die tot substantiele veranderingen en effectieve maatregelen zullen leiden om discriminatie op de arbeidsmarkt in Nederland met wortel en tak uit te roeien. Gebleken is dat strafrechtelijke vervolging van bedrijven die zich hieraan schuldig maken zeer complex is. Het is dus zaak om vanuit de overheid beleid te ontwikkelen waarmee, vanuit andere invalshoeken, bedrijven voor deze onoorbare praktijk ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Het NiNsee is zeer verontrust over de verruwing van het politieke debat en de sfeer van intolerantie tegenover Nederlanders met een andere afkomst of een andere voor- en achternaam. Deze verkilling manifesteert zich op vele terreinen en is evident aanwezig op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het NiNsee zal zich namens haar achterban onverminderd blijven inzetten om de strijd aan te binden tegen dit ongewenste fenomeen en zo een bijdrage te leveren aan een beter Nederland voor iedereen.

Afmelden voor de nieuwsbrief | Meld je aan via www.ninsee.nl