Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
NiNsee
De Bazel,
Vijzelstraat 32,
1017 HL Amsterdam
T. 020 - 251 18 34
E. info@ninsee.nl
www.ninsee.nl
Afscheid Franc Weerwind

Afscheid voorzitter Franc Weerwind

PERSBERICHT

Afscheid NiNsee voorzitter Franc Weerwind

Langs deze weg maken wij bekend dat onze voorzitter, dhr. Franc Weerwind, met ingang van 1 september 2015 zijn werkzaamheden voor het Nationaal Instituut voor het Nederlands Slavernij Verleden en Erfenis( NiNsee) heeft neerlegd.

Ondanks zijn drukke werkzaamheden als burgemeester van Velsen heeft hij zich het afgelopen anderhalf jaar met zeer veel toewijding, enthousiasme en leiderschap ingezet voor het NiNsee. Bestuur, medewerkers, het raadgevend orgaan en andere betrokkenen zijn hem hiervoor zeer erkentelijk.

Met ingang van 9 september 2015 is Franc Weerwind de nieuwe burgemeester van Almere, de achtste gemeente van Nederland. Helaas is deze functie niet te combineren met het voorzitterschap van het NiNsee. Wij zullen zijn aanwezigheid in het bestuur en bij onze activiteiten missen, maar wensen de heer Weerwind uiteraard veel succes en plezier toe in zijn nieuwe functie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

NiNsee – Gordon Cruden

T: +31(06) 419 01584

www.ninsee.nl

Afmelden voor de nieuwsbrief | Meld je aan via www.ninsee.nl