Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
NiNsee
De Bazel,
Vijzelstraat 32,
1017 HL Amsterdam
T. 020 - 21 49 640
E. info@ninsee.nl
www.ninsee.nl
SYMPOSIUM

Make Inclusion Work

Symposium ‘Make Inclusion Work’ wil effectieve maatregelen voor het bestrijden van racisme en discriminatie en verhoging van de aangifte- en aanmeldingsbereidheid.

Op woensdag 7 december 2016 vindt er in het Erasmus Expo- en congrescentrum te Rotterdam een door Stichting Ocan in samenwerking met ENAR (European Network Against Racism) en SIO (Surinaamse Inspraakorgaan) georganiseerd symposium plaats genaamd ‘Make inclusion Work’. Deze middag wordt georganiseerd in het kader van de Decade of People of African Descent’.

Nog plaats

Er is nog plaats voor deelnemers. Deelname is ook geheel gratis! Geinteresseerden moeten deze kans niet voorbij laten gaan. Aanmelden gaat eenvoudig door hier te klikken.

Inloop om 12.30u. Programma 13.30u -17.30 u

Aanmelding- aangiftebereidheid vergroten

Het doel van het symposium is enerzijds de weerbaarheid en het actief burgerschap te versterken van de Afrikaanse diaspora en de meldingsbereidheid te vergroten. Als racisme en discriminatie niet worden gemeld, zal het niet stoppen en werkt dit tegen een inclusieve samenleving. Het symposium is een vervolg op het project ‘face to face’, dat vorig jaar in samenwerking met IOT, SMN en SIO is gerealiseerd. Uit dat project is o.a. naar voren gekomen dat de drempel om te melden vrij hoog is.

Mensen vragen zich af wat de gevolgen zijn van het melden en wat voor zin het heeft om te melden als er niets meegedaan wordt. Men vreest dat melden een grotere impact zal hebben op hun leven en de doelen die zij in onze samenleving willen realiseren. Vooral dit aspect zal gedurende het symposium verder belicht worden, hierbij zal ook de visie van de instituties waar er meldingen zijn van discriminatie en racisme naar voren komen. Gedurende dit symposium zullen vooral de gebieden waar er sprake is van racisme en discriminatie zoals: arbeidsmarkt, onderwijs, de dienstverlenende overheid (o.a. politieorganisatie) aan bod komen.

Een boeiend en divers programma dat zal worden gehost door Quinsy Gario, bestaande uit een film Neighbourhood over vooroordelen en stereotypering, van Raymi Sambo, keynote sprekers o.a. Schalkwijk van ControleAltDelete, standup comedian Collin Edson en workshops die inzoomen op verschillende thema’s met titels als:

 1. Tegengaan van racisme op de arbeidsmarkt Het gaat bij ons om kwaliteit!’

 2. "Havo is te hoog gegrepen…." Tegengaan van uitsluiting in het onderwijs
 3. ‘Ik ken jullie soort!’ Tegengaan van ongelijke behandeling binnen de dienstverlenende overheid
 4. ‘Zij moeten mij altijd hebben’ Hoe meer weerbaar te zijn en/of te worden? Wanneer wel of niet aangifte doen?

Praktische informatie
Locatie: Ingang Van der Goot gebouw, Erasmus Expo en Congres centrum, Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam

Programma:
 • 12.30 13:30 Inloop en registratie
 • 13:30 13:35 Opening Dagvoorzitter Quinsy Gario
 • 13:35 13:50 Film: ‘Neighbourhood’ van Raymi Sambo
 • 13:50 14:15 Lezing 1: Institutioneel racisme Feit of Fictie. Keynote spreker Jair Schalkwijk
 • 14:15 14:45 Talkshow: ‘Het zal je maar overkomen’ Gespreksleider Glenn Helberg
 • 14:45 15:00 Intermezzo: ‘LEF!’ Act Collin Edson
 • 15.10 15:25 Lezing 2: ‘Och, het was een grap!’ Keynote spreker Juliana Wahlgren (ENAR)
 • 15:25 15:30 Inleiding workshops
 • 15:30 15:50 Pauze
 • 15:50 16:50 Workshops
 • 16:50 17:05 Terugkoppeling Workshops
 • 17:05 17:15 Bijdragen van CRvdM en LVTD: ‘Je invechten is: Aanmelden’!
 • 17:15 17:30 Afsluiting/conclusies
Afmelden voor de nieuwsbrief | Meld je aan via www.ninsee.nl