Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
NiNsee
De Bazel,
Vijzelstraat 32,
1017 HL Amsterdam
T. 020 - 251 18 34
E. info@ninsee.nl
www.ninsee.nl
Tekst toespraak Anti-Zwart Racisme - Antoin Deul (19 maart 2016)

Tekst toespraak NiNsee voorzitter Antoin Deul - Internationale Dag tegen Racisme

Demonstratie i.h.k.v. internationale dag tegen racisme en discriminatie, 19 maart 2016

Wat is er gebeurd met ons mooie Nederland? Een land dat ik in 1998 verliet om te gaan wonen in de Verenigde Staten. Nederland een land van vrijheid en solidariteit met minder bedeelden. Niet perfect, maar bereid het juiste te doen in de strijd tegen racisme en discriminatie.

In 2010, 12 jaar na mijn terugkomst in Nederland, is ons land onherkenbaar veranderd. Mijn kinderen hebben dat aan den lijve ondervonden, en werden voor het eerst direct geconfronteerd met anti-zwart racisme. Hierdoor voelen zij zich niet thuis in Nederland. De pijn die dit veroorzaakt wil ik niet meer in hun ogen zien. Ik wil hen dat mooie Nederland, symbool van vrijheid en solidariteit, teruggegeven.

Als ze straks op zoek gaan naar een baan wil ik niet dat ze beoordeeld worden op hun huidskleur of achternaam. Ik wil niet dat ze door de politie aangehouden worden omdat ze zwart zijn en dus verdacht. Ik wil niet dat ze een lager schooladvies krijgen omdat ze zijn wie ze zijn. Ik wil niets minder dan gelijke kansen en dat ze zich veilig en lekker voelen in Nederland. Dit gaat om menselijke normen en waarden, rechtvaardigheid en beschaving.

In een beschaafd land hoor je je niet in te vechten omdat je er toevallig anders uit ziet dan de heersende norm. Een beschaafd land biedt haar excuses aan voor 400 jaar slavernij en koloniaal verleden. Een beschaafd land compenseert de slachtoffers en niet de slavenhouders. Slavenhouders die na de afschaffing van de slavernij 300 gulden per tot slaaf gemaakte kregen uitgekeerd.

Waarom geen Wiedergutmachung voor de zwarte gemeenschap? Er is veel te weinig erkenning en aandacht voor het Nederlands slavernijverleden en de bittere erfenis, van deze misdaad tegen de menselijkheid. In dit verleden is het anti-zwart racisme geworteld. Een verleden dat diepe sporen nalaat in onze instituties, taal, beeldvorming, kunst en cultuur en ons empathisch vermogen negatief beinvloed. Alleen door deze lens kan je de haat en venijn duiden waarmee veel voorstanders van Zwarte Piet het debat wensen te voeren, de weerstand die de discussie rond de gouden koets oproept en de pop van Kenneth Vermeer met een strop om de nek.

De VN heeft 2015-2024 uitgeroepen tot de Decade for people of African descent met een speciale reden: om iets te doen tegen de wereldwijde structurele achterstelling van mensen van Afrikaanse afkomst. Ook in Nederland is er een grote witte blinde vlek als het om anti-zwart racisme, zwarte pijn en onze gedeelde geschiedenis gaat. Dit is te wijten aan een groot gebrek aan historisch besef, mede ingegeven door te weinig aandacht in het onderwijs. Typhoon zingt: we gaan niet terug, nooit meer terug, We Zijn Er. Zwart Nederland vormt een onlosmakelijk deel van het DNA van Nederland en dient ook op deze wijze gewaardeerd te worden.

Lieve mensen dit is de defining moment of our time. Een tijd waarin extreemrechts oprukt, racisme, xenofobie, Afrofobie en Islamofobie onverbloemd mainstream geworden zijn. Geweld en demonstraties tegen AZC’s, uitgelegd als uitingen van "De bezorgde burger". Intolerantie en racistisch gedachtegoed heeft een deel van Nederland in zijn greep. We hebben nu meer dan ooit leiders nodig met een visie. Leiders die een inclusieve samenleving willen opbouwen waar diversiteit gezien wordt als een kracht en bron van inspiratie. Leiders die niet voor electoraal gewin gaan en bezorgde burgers naar de mond praten, maar doen wat juist is. Dat vraagt om inzicht en bereidheid van de witte samenleving en instituties zoals de media, politiek, vakbond, onderwijs om de witte privileges te bevragen, het denken te transformeren en te dekoloniseren. Ik ben er van overtuigd dat die bereidheid aan het groeien is.

Laten we onze krachten bundelen: antiracisten, antifascisten, het NiNsee, de LBGT gemeenschap, de moslim gemeenschap, de Molukse gemeenschap, de feministen, vakbonden en alle andere gelijkgezinden. Laten we strijden voor gelijkheid, voor rechtvaardigheid, voor erkenning van het slavernij verleden, voor erkenning van het koloniale verleden, voor eerlijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, voor gendergelijkheid, voor vrijheid van geloofsovertuiging. Laten voor een inclusieve samenleving strijden. De strijd voor rechtvaardigheid, gelijkheid en gelijke kansen is ondeelbaar.
Nieuws
 Toespraak Anti-Zwart Racisme - NiNsee voorzitter Antoin Deul
 Nationale Herdenking afschaffing slavernij naar 30 juni 2016
 Beeldverslag Nieuwjaarsreceptie - 6 februari 2016
Ninsee agenda
 21/03
Rechtbank 3.0: Hoe ?kleurenblind? is het Amsterdamse onderwijs?
 14/04
Controle Alt Delete 076
 20/05
Jongeren Leiderschap seminar
Afmelden voor de nieuwsbrief | Meld je aan via www.ninsee.nl