Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
NiNsee
De Bazel,
Vijzelstraat 32,
1017 HL Amsterdam
T. 020 - 251 18 34
E. info@ninsee.nl
www.ninsee.nl
Update project Black Achievement Month

Black Achievement Month - 1 t/m 31 oktober 2016

Hoe is BAM ontstaan

Het NiNsee (Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis) is initiatiefnemer van het project Black Achievement Month (BAM). De BAM is gebaseerd op de Black History Month zoals die gevierd wordt in Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Het NiNsee wil echter met de BAM niet alleen naar het verleden kijken maar vooral ook naar het heden en de toekomst.

De BAM zal gedurende de gehele maand oktober 2016 gaan plaatsvinden. Deze eerste editie is een pilot waarbij het overgrote deel van de activiteiten geconcentreerd zal zijn in Amsterdam, de kleurrijke hoofdstad van Nederland. In 2017 hopen wij, met voldoende financiele ondersteuning, uit te breiden naar vier andere steden. Kijken wij nog verder dan beogen wij in de toekomst de BAM in heel Nederland te kunnen vieren.

Missie & Visie

 • Onze missie is dat BAM zo succesvol wordt dat wij over 10 jaar BAM nog steeds vieren echter niet meer op basis van de huidige noodzaken:
  • zwarte rolmodellen een podium te bieden en te erkennen omdat ze momenteel niet voldoende zichtbaar zijn
  • onze gezamenlijke geschiedenis te promoten (waaronder specifiek de zwarte geschiedenis) omdat Nederland weinig van haar koloniale geschiedenis en Afrikaans erfgoed afweet
  • verbinding tot stand te brengen tussen black communities en andere communities omdat wij steeds verder van elkaar verwijderd lijken te raken
 • Onze visie is dat de BAM over 5 jaar door heel Nederland wordt gevierd als educatief/verbindend/innoverend evenement en waarbij:
  • bekende, nog onbekende dan wel opkomende mensen uit de “black community” die bijzondere prestaties hebben geleverd of nog steeds leveren een podium dan wel de juiste erkenning krijgen
  • de Nederlandse samenleving geboeid, geinspireerd en geenthousiasmeerd wordt en blijft inzake het verkrijgen en delen van kennis over onze gedeelde gezamenlijke geschiedenis
  • elk jaar weer middels interessante activiteiten Nederland kennismaakt met de mooie tradities en culturele bijzonderheden vanuit de “black community”. En waarbij de Nederlandse samenleving middels deze activiteiten verbinding met elkaar zullen zoeken en vinden.

Doelstelling(en)

 • erkenning en viering van de bijzondere bijdrage van zwarte Nederlanders (bekend/onbekend/opkomend) aan onze samenleving en de wereld
 • onze gezamenlijke geschiedenis (waaronder specifiek de zwarte geschiedenis) onder de aandacht te brengen (Nederland herontdek jezelf)
 • verbinding tot stand te brengen tussen mensen in Nederland van alle culturen
 • diverse organisaties (onderwijs, wetenschap, media etc.) te bewegen om onze gezamenlijke verleden, heden en toekomst onder de aandacht te brengen

Samengevat:?BBV (Boeien, Binden en Verbinden)

Ons publiek

Ons publiek bestaat uit de gehele Nederlandse samenleving. Dat houdt in dat wij een programma willen bieden (met als thema Black Achievement/Black Achievers) voor: jong en oud, alle culturen, mensen die al cultureel onderlegd zijn en al veel weten van onze gezamenlijke geschiedenis. Mensen die juist verdieping zoeken (bijvoorbeeld middels lezingen) en mensen die weinig weten van onze gezamenlijke geschiedenis dan wel de verschillende culturen binnen Nederland.

Status & Voortgang

Inmiddels is er enorm hard gewerkt door het redactieteam en is er op 13 juni jl. een prachtig programmaplan opgesteld met 45 activiteiten en op dat moment 39 samenwerkende partijen. Dit plan is met veel enthousiasme ontvangen. Daarnaast zijn in de week van 13 tot 21 juni jl. diverse subsidienten aangeschreven waaronder de gemeente Amsterdam en het Ministerie van SzW die een gemiddelde doorlooptijd kennen van 12 - 16 weken. Zodra hierover meer nieuws is zullen wij u nader informeren.

Mededeling

Fase 1 van het project is nu afgerond (programmaplan opgesteld, samenwerkingspartners gevonden en fondsen aangeschreven). Voor de realisatie van fase 2 gaat het NiNsee bestuur, in goed overleg, verder met een andere projectleider. Een verschil in inzicht over de verdere implementatie van BAM ligt hier aan ten grondslag. De nieuwe projectleider is John Leerdam van de stichting Julius Leeft die samen met 529 Media Productions leiding aan het project gaat geven.

Vanessa Engelhart: "Vanuit mijn huidige rol als projectmanager wil ik dan ook de samenwerkingspartners en het redactieteam bedanken voor een prachtige samenwerking en de tomenloze inzet die zij hebben getoond bij het opstellen van het programmaplan voor de BAM. En uiteraard wens ik mijn opvolger en het NiNsee heel veel succes bij de voortzetting van de BAM".

Voor vragen kunt aangaande het project kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Gordon Cruden of Ronny Rens. T: 020 - 21 49 640 of E: info@ninsee.nl

Nieuws
 Elijah Alvares Jongerenambassadeur NiNsee
 Verklaring NiNsee Nederlands Slavernijverleden
 Programma Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden 2016
Ninsee agenda
 14/08
Grachtenfestival - Tula Herdenkingsconcert
 17/08
Tula Herdenkingsbijeenkomst
Afmelden voor de nieuwsbrief | Meld je aan via www.ninsee.nl