Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
NiNsee
De Bazel,
Vijzelstraat 32,
1017 HL Amsterdam
T. 020 - 251 18 34
E. info@ninsee.nl
www.ninsee.nl
Nieuwsbrief NiNsee: januari 2015

MLK 2015

Het duister kun je niet met duister verdrijven, alleen met Licht kan dat. Haat kun je niet met haat bestrijden, alleen met Liefde lukt dat. Laten we in Liefde en Licht met elkaar leven, naar elkaar kijken en het geven aan ons zelf en iedereen en alles om ons heen - MLK

NiNsee wenst u een voorspoedig 2015 toe!

NIEUWJAARSRECEPTIE NINSEE

U bent allen van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van het NiNsee. Deze vindt plaats op zondag 8 februari in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam Zuidoost. Nadere informatie volgt.

receptie

ninsee KICK-OFF NETWERK SLAVERNIJVERLEDEN

Op 19 december jl. vond de kick-off van het Netwerk Slavernijverleden plaats. Het Amsterdam Museum, Bijlmerparktheater en de Vrije Universiteit zullen intensief samenwerken met het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden. LEES MEER

MATERIAAL 150 JAAR AFSCHAFFING

Foto's, video's en lespakketten die zijn voortgekomen uit de activiteiten rondom 150 jaar afschaffing slavernij zijn nu op één plaats te vinden. Het materiaal van NiNsee en de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 zijn vanaf nu te raadplegen op een speciale deelwebsite van het NiNsee. LEES MEER

voorkantBoek

Tariq TARIQ NASHEED ONTVANGEN DOOR NINSEE

De Amerikaanse schrijver, documentairemaker en public speaker Tariq Nasheed is in december ontvangen door leden van het bestuur en het raadgevend orgaan van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. Nasheed was in Nederland voor lezingen over racisme aan een jong publiek. LEES MEER

GESPREK MET RAADGEVEND ORGAAN

Op 2 december 2014 is er een gezamenlijke bijeenkomst geweest van het nieuwe bestuur van het NiNsee en het bestuur van het Raadgevend Orgaan (RO). Na een kennismakingsronde is het Raadgevend Orgaan uitgebreid geïnformeerd op welke wijze het NiNsee haar taak en missie gaat invullen. LEES MEER

NiNsee

Kind aan de ketting KIND AAN DE KETTING IN BOEK OVER EDUCATIE

De NiNsee-tentoonstelling "Kind aan de Ketting" wordt als casus gebruikt in het boek "Verlangen naar tastbaar verleden", geschreven door de hoogleraren Maria Grever en Carla van Boxtel. Het boek gaat over erfgoedonderwijs en de ontwikkeling van historisch besef. Onderwijs over het slavernijverleden komt veelvuldig voor in hun werk. LEES MEER

SLAVERNIJMONUMENT IN DEN HAAG

Stichting Verzet & Vrijheid ijvert voor een slavernijmonument in Den Haag. De stichting is bezig met een campagne genaamd "ik schakel in!" voor een monument waarbij de stad stil kan staan bij het verleden van tot slaafgemaakten en contractarbeiders. Momenteel worden handtekeningen verzameld. LEES MEER

schakel verzet en vrijheid

zwart als roet 'ZWART ALS ROET' ONLINE

De documentaire 'Zwart als roet' van Sunny Bergman is online terug te zien. In 'Zwart als roet' wordt teruggeblikt op de strijd die verschillende groepen hebben gevoerd om negatieve kenmerken van Zwarte Piet aan te passen. Naast het pietendebat, behandelt Bergman zaken als onbewuste vooroordelen. LEES MEER

Afmelden voor de nieuwsbrief | Meld je aan via www.ninsee.nl