Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
NiNsee
De Bazel,
Vijzelstraat 32,
1017 HL Amsterdam
T. 020 - 251 18 34
E. info@ninsee.nl
www.ninsee.nl
Voorgenomen bezuinigingen Gemeente Amsterdam

Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) heeft kennis genomen van het voornemen van het Gemeentebestuur van Amsterdam om de subsidiering van organisaties in te gaan trekken waarvan 'het doel van deze organisaties niet te linken is aan het coalitieakkoord of overig gemeente- of stadsdeelbeleid'. In de lijst van organisaties die gekort kunnen gaan worden of die hun gehele subsidie kwijt kunnen raken komt ook het NiNsee voor.
?
Inmiddels is het NiNsee al door AT5 Nieuws benaderd. Tegenover dit medium hebben wij verklaard dat gezien het belang van de herdenkingen, het Keti Kotifestival, de unieke positie van het NiNsee, de directe relatie tussen Amsterdam en het (Nederlands) slavernijverleden en andere activiteiten van het NiNsee een besluit tot be?indiging van de relatie tussen de stad Amsterdam en het NiNsee haaks zou staan op de ondersteuning door Amsterdam, vanaf 2013, nadat het Rijk de subsidi?ring aan het NiNsee had stopgezet. Ondersteuning waarbij het evident is dat de stad Amsterdam het belang van een organisatie als het NiNsee en haar activiteiten erkent.
?
Het spreekt voor zich dat het NiNsee bestuur op korte termijn in gesprek gaat met de gemeente Amsterdam. Dit om een juist beeld te krijgen van de situatie. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Nieuws
 Voorgenomen bezuinigingen Gemeente Amsterdam
 Promofilm zelfhulpboek "Weg met Mental Slavery"
 KITLV: Groot onderzoek naar Caribische Rijksdelen
Ninsee agenda
 29/04
Lezing Prof. Dr. Stephen Small: herschrijving geschiedenis slavernij
 05/05
Keti Koti tafel in museum Geelvink
 10/05
Boekpresentatie: Verhalen van vrijheid
Afmelden voor de nieuwsbrief | Meld je aan via www.ninsee.nl