Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
NiNsee
De Bazel,
Vijzelstraat 32,
1017 HL Amsterdam
T. 020 - 251 18 34
E. info@ninsee.nl
www.ninsee.nl
Tekst speech NiNsee voorzitter Antoin Deul - Memre Waka 1 juni 2016

Speech Antoin Deul tijdens de Memre Waka
Tekst toepsraak NiNsee voorzitter Antoin Deul
Memre Waka - 1 juni 2016

Wethouder Cultuur Kukenheim
Nazaten van tot slaafgemaakten
Geachte Amsterdammers,

De Memre Waka is de opening van de Keti Koti maand. Een moment waarop het NiNsee kort terugblikt op 2015 en vooruit kijkt naar wat 2016 zal gaan bieden.

Tijdens de Memre Waka in 2015 hebben we aangegeven dat we naar een eerlijke en rechtvaardige samenleving willen.

Als mijn kinderen op zoek gaan naar een baan wil ik dus niet dat ze beoordeeld worden op hun huidskleur of achternaam. Ik wil niet dat ze door de politie aangehouden worden omdat ze zwart zijn en dus verdacht. Ik wil niet dat ze een lager schooladvies krijgen omdat ze zijn wie ze zijn. Ik wil niets minder dan gelijke kansen en dat ze zich veilig en lekker voelen in Nederland. Dit gaat om menselijke normen en waarden, rechtvaardigheid en beschaving.

In een beschaafd land hoor je je niet in te vechten omdat je er toevallig anders uit ziet dan de heersende norm. Een beschaafd land biedt haar excuses aan voor 400 jaar slavernij en koloniaal verleden. Een beschaafd land compenseert de slachtoffers en niet de slavenhouders. Slavenhouders die na de afschaffing van de slavernij 300 gulden per tot slaaf gemaakte kregen uitgekeerd.

Waarom geen "Wiedergutmachung" voor de zwarte gemeenschap? Waarom geen reperations? Er is veel te weinig erkenning en aandacht voor het Nederlands slavernijverleden en de bittere erfenis, van deze misdaad tegen de menselijkheid. In dit verleden is het anti-zwart racisme geworteld. Een verleden dat diepe sporen nalaat in onze instituties, taal, beeldvorming, kunst en cultuur en ons empatisch vermogen negatief beinvloed. Alleen door deze lens kan je de haat en het venijn duiden waarmee Sylvana Simons bejegend wordt en waarom Typhoon staande gehouden wordt.

In 2016 krijgen we het deksel keihard op de neus. Het is ook niet voor niets dat de Verenigde Naties de periode 2015 tot en met 2024 heeft uitgeroepen tot het "Decade for People of African Descent". Dit met een speciale reden: om iets te doen tegen de wereldwijde structurele achterstelling van mensen van Afrikaanse afkomst. Ook in Nederland is er een grote witte blinde vlek als het om anti-zwart racisme, zwarte pijn en onze gedeelde geschiedenis gaat. In haar boek "White Innocence" schrijft Gloria Wekker, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het NiNsee, dat ze "altijd verbluft is als mensen doen alsof de 400 jaar koloniale geschiedenis en slavenhandel geen sporen heeft nagelaten in de huidige samenleving". Dit is voor een groot deel te wijten aan een groot gebrek aan historisch besef dat mede is ingegeven door te weinig aandacht voor deze onderwerpen in het onderwijs.

De diepe sporen die de koloniale geschiedenis na heeft gelaten kunnen alleen uitgewist worden als ze in eerste instantie erkend worden. Dat vraagt om inzicht en bereidheid om jezelf als samenleving te bevragen, het denken te transformeren en te dekoloniseren.

Ik ben er van overtuigd dat die bereidheid aan het groeien is en wordt daarin gesterkt door de goede samenwerking met de gemeente Amsterdam, met de verschillende ministeries en andere netwerkpartners.

We gaan dit jaar met een vernieuwde opzet van de herdenking van start. De Nationale Herdenking van de afschaffing van de slavernij zal op op 30 juni plaatsvinden zoals ik al had aangekondigd in mijn nieuwjaarsrede. Wij willen vooral jongeren actief betrekken, middels een speciale kinderherdenking en ruimte bieden voor meer verdieping en verbreding van de herdenking. We willen aan de hand van deze verdieping en verbreding de pijn die onze voorouders hebben geleden diep tot ons door laten dringen en aangeven dat de gevolgen van de erfenis van het slavernijverleden voor de nazaten dagelijkse kost is!

Met deze nieuwe opzet wil het NiNsee de Nationale Herdenking en Viering als onlosmakelijk deel van het (gedeelde) Nederlands erfgoed krachtiger positioneren en de kennis over het Nederlands trans-Atlantische slavernijverleden onder een groter publiek bekendheid geven.

Het NiNsee beoogt te komen tot een Nationale Herdenking en Viering die niet alleen direct betrokkenen maar uiteindelijk alle Nederlanders zal weten te raken. De media zal nadrukkelijker worden betrokken bij de herdenking en het NiNsee zal middels een lobbytraject de politiek vragen meer middelen beschikbaar te stellen om de Nationale Herdenking die plaats te geven die het verdient.

Wij erkennen de pijn en emoties die de nieuwe opzet en verandering heeft los gemaakt bij een aantal groepen. Ik als voorzitter zal alles in het werk stellen de dialoog aan te gaan en er samen uit te komen zodat we een in 2016 terug kunnen kijken op een waardige herdenking en zo in samenwerking een nieuw hoofdstuk openslaan. Want de enige optie voorwaarts is een verenigde Afro-Caribische gemeenschap, waarbij in de traditie van onze voorouders geschillen onderling en op een respectvolle manier oplossen. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Sterker nog zonder wrijving geen glans.

Laten we de handen ineen slaan en laten zien hoeveel de nazaten van tot slaafgemaakten hebben bijgedragen aan de Nederlandse samenleving. Geinspireerd door deze gedachten en de Black History Month’s in Amerika en Engeland, heeft het NiNsee de maand oktober uitgeroepen tot "Black Achievement Month" (BAM). De eerste editie zal dit jaar plaatsvinden. Het wordt een maand waarin zwarte cultuur, succes en diversiteit gevierd en onder de aandacht wordt gebracht.

Kortom, een maand met uiteenlopende evenementen die in het teken staan van "Black Achievement" op het gebied van educatie, wetenschap, kunst & cultuur, sport, gezondheidzorg, etc. Onze bekende en onbekende helden van nu en toen gaan we op "een schild hijsen", eren en die plek geven die ze verdienen.

Ik dank u voor uw aandacht

Nieuws
 Nationale Herdenking Afschaffing Slavernij op 30 juni.
 NiNsee Scholarship Programma
 Doneer: NiNsee Scholarship Programma
Ninsee agenda
 10/06
Rudolf van Lier Lezing 2016 - Roots en Reparations.
 15/06
Decolonial Summer School Middelburg
Afmelden voor de nieuwsbrief | Meld je aan via www.ninsee.nl