contact  |  nieuwsbrief  |  zoek    
Nieuwsfoto

Vacature algemeen bestuurder NiNsee


02-03-2018 - 

Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) is op zoek naar vier enthousiaste en betrokken leden voor het bestuur.


Het NiNsee

Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) is sinds 2002 het kennis- en expertisecentrum over het Nederlands slavernijverleden. Het NiNsee ontwikkelt en positioneert zich als het nationale symbool van het gedeelde slavernijverleden van alle Nederlanders, door structureel en vanuit verschillende invalshoeken dat verleden en haar gevolgen, nationaal en internationaal voor het voetlicht te brengen. Tevens stelt NiNsee zich ten doel het ontwikkelen en uitdragen van een realistisch beeld van het Nederlandse slavernijverleden en zijn erfenis, teneinde dat verleden onder ogen te zien door het te gedenken en herdenken, maar ook de negatieve doorwerking daarvan krachtig ter hand te nemen, mede gericht op de toekomstige generaties.


Taken en bevoegdheden

Het huidig bestuur bestaat uit vijf leden en wordt aangevuld tot negen. Het bestuur houdt conform de statuten en het bestuursreglement toezicht op de directie. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategische, maatschappelijke en financiële doelstellingen en daarmee voor de continuïteit van het instituut. Het bestuur adviseert en controleert de directie en fungeert als inspirator, motivator en klankbord. Het bestuur streeft een evenwichtige samenstelling na, rekening houdend met specifieke disciplines, sociaal-culturele achtergrond, leeftijd en geslacht. In samenwerking met de directie is het bestuur actief met het verder ontwikkelen van het instituut.


Profiel

Van de leden van het bestuur wordt verwacht dat zij:

 • Een maatschappelijke belangstelling voor en affiniteit hebben met het Nederlands slavernijverleden en erfenis en de doelstelling van het NiNsee onderschrijven;
 • Beschikken over een HBO of WO denk- en/of werkniveau;
 • In staat zijn hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 • Financiële en strategische stukken kunnen analyseren en doorgronden;
 • Minimaal 8 uur per maand beschikbaar;
 • Beschikken over een relevant netwerk;
 • Onafhankelijk zijn en geen conflicterende belangen hebben/dienen;

Beschikken over persoonlijke kwaliteiten als:

 • vermogen om te relativeren, (zelf)reflecteren en (zelf)corrigeren;
 • besluitvaardigheid;
 • sensitiviteit;
 • verantwoordelijkheidsgevoel;
 • een open en collegiale houding.

Het betreft een onbetaalde functie waarbij rekening gehouden moet worden met een verwachte tijdsinvestering van ca. 8 uur per maand.

 

Interesse en reageren

Sollicitaties met CV dienen vóór 9 april 2018 te worden gericht aan de directeur a.i. van het NiNsee t.a.v. dhr. U.C. Vyent, Vijzelstraat 32, 1017 HL, Amsterdam of u.vyent@ninsee.nl. Ook voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Vyent (06-30169143).

Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van het selectieproces. Tevens dient voor benoeming een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en overhandigd te worden.

Een eerste ronde selectiegesprekken zullen we houden in de derde week van april 2018. Een eventueel tweede gesprek is gepland eind april a.s.

……………………………………………………………………………………………………