contact  |  nieuwsbrief  |  zoek    
Monument

NiNsee gaat dicht


13-06-2012 - 

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW)  heeft de subsidierelatie met het NiNsee beëindigd. Het NiNsee is voor negentig procent van zijn inkomsten afhankelijk van rijkssubsidie. Zonder die inkomsten kan het instituut de doelstellingen onmogelijk realiseren.

 

Bestuur, directie, personeel en samenwerkingspartners zijn zeer ongelukkig met de sluiting van het NiNsee, maar de vele protesten hebben tot nu toe niet geholpen.

 

Afbouw
De komende maanden zullen worden gebruikt om onze activiteiten af te bouwen en, voor zover mogelijk, over te dragen. We zullen geen nieuwe activiteiten ontwikkelen, alleen nog op projectbasis. De komende maanden richten we ons op de finale afwikkeling van de overdracht van de lopende activiteiten. De enige activiteiten die doorgaan zijn de Nationale Herdenking en het Keti Koti Festival op 1 juli. De deuren van het kenniscentrum voor het slavernijverleden gaan dicht op 1 augustus 2012. 

 

Doorstart
Het bestuur zal zich inspannen om met ondersteuning van de gemeente Amsterdam en middels fondswerving een doorstart te maken in sterk afgeslankte vorm.  De jaarlijkse 1 juliherdenking en -viering van de afschaffing  van de slavernij zal in stand worden gehouden. Het bestuur blijft intussen druk uitoefenen op de verantwoordelijke autoriteiten en politici om  de rijkssubsidie voor het NiNsee voort te zetten.

 

We zullen de locatie van het NiNsee aan de Linnaeusstraat met gemengde gevoelens verlaten. We vertrouwen erop dat het gedachtegoed nog lang zal blijven voortbestaan. Het NiNsee zal hopelijk niet verdwijnen,  het Nederlandse slavernijverleden blijft immers van ons allemaal!