contact  |  nieuwsbrief  |  zoek    
Nieuwsfoto

Elijah Alvares Jongerenambassadeur NiNsee


28-07-2016 - 
Elijah Alvares Jongerenambassadeur NiNsee
 
Elijah Alvares (18 jaar) wordt Jongerenambassadeur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden (NiNsee). De benoeming gaat in per 1 september 2016.
 
Achtergrond
Elijah Alvares is derdejaarsstudent aan het ROC van Amsterdam opleiding Onderwijsassistent. Altijd al toonde hij veel interesse in sociaal-maatschappelijk vraagstukken en het imago van het MBO onderwijs in Nederland.  De positie van jongeren met een niet-Westerse achtergrond heeft daarbij altijd al zijn speciale aandacht gehad. Met name het empoweren van deze groep en het stimuleren van de assertiviteit staan hoog op zijn agenda.
 
Nederlands slavernijverleden
De interesse in het Nederlandse slavernijverleden vloeit voort uit zijn waarneming dat racisme in Nederland steeds evidenter voor het voetlicht komt. In zijn zoektocht naar de oorsprong van dit racisme stuitte hij onherroepelijk ook op het Nederlandse Slavernijverleden. 
 
Tegelijkertijd constateerde hij dat er op het gebied van het onderwijs, ten aanzien van dit verleden, nog heel veel voor verbetering vatbaar is. Verbetering die niet alleen betrekking heeft op wit Nederland maar ook geldt voor de nazaten van tot slaafgemaakten. De kennis over het slavernijverleden schiet over de gehele linie te kort  en daar dient verandering in te komen. 
 
Kerntaak
Als jongerenambassadeur van het NiNsee heeft Elijah Alvares zichzelf tot kerntaak gesteld de dialoog rondom het slavernijverleden en de erfenis van dit verleden onder jongeren op alle mogelijke fronten te stimuleren. Dit om de kennis, betrokkenheid en de inbedding van het slavernijverleden en de erfenis in de Nederlandse samenleving te bevorderen en zo het onderlinge begrip te versterken.