Trans-Atlantische Slavernijverleden

De geschiedenis van de Nederlandse slavernij is een gedeelde geschiedenis. Vanaf de zeventiende eeuw werden Europa, Afrika en de Amerika's (het Caraibische gebied) op structurele wijze met elkaar verbonden via de zogenoemde driehoekshandel.

Vanuit Europa (d.i. Nederland) gingen schepen geladen met onder andere buskruit en textiel naar Afrika, waar deze producten geruild werden voor Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen. Deze personen werden vervolgens tot slaaf gemaakt en gedwongen om op plantages in de zogenoemde Nieuwe wereld producten te verbouwen voor de Europese markt.

Wie waren bij de Nederlandse slavernij geschiedenis betrokken?

Als wij spreken over de Nederlandse slavernij geschiedenis dan zijn daarbij betrokken Nederlanders, Afrikanen, Surinamers en Antillianen.

 
Wat wil NiNsee doen met de slavernij geschiedenis?

Het NiNsee wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij het kennisnemen van de slavernijgeschiedenis en de erfenis daarvan. Wij willen dat de mensen zelf ontdekken wat geschiedenis is, wat slavernij was, wat de ervaring was van de slaven, wie de slavendrijvers waren en wie de zwarte mannen en vrouwen die geen slaven meer waren. Wij willen de bezoekers van onze site ook laten participeren in het identificeren van de erfenis van het slavernijverleden. Hoe meer mensen participeren bij het in kaart brengen van de erfenis van ons slavernijverleden, hoe groter de kans dat de verwerking van de geschiedenis in goede banen zal verlopen.

 

Hoe wil NiNsee dit aanpakken? 
Een belangrijk middel is onze website. Op onze site kunt u literatuurverwijzingen aantreffen, beschrijvingen over belangrijke gebeurtenissen uit de slavernij geschiedenis, informatie over organisaties die actief zijn met het slavernijdossier, informatie over herdenkingsbijeenkomsten over de slavernij en haar erfenis. Op onze site kunt u ook verwijzingen vinden naar primaire en secundaire bronnen over de slavenhandel en de slavernij. Ten slotte biedt onze site mensen de gelegenheid om zelf informatie over de slavernij en haar erfenis te plaatsen. NiNsee is er voor en door de mensen. 

Wat bedoelt NiNsee met erfernis?

Wij allen zijn dragers van de geschiedenis. De erfenis van de slavernij zit daarom in ons, in onze activiteiten in relatie tot de geschiedenis. Om een voorbeeld te geven. Het herdenken van het slavernijverleden behoort tot een van de erfenissen van de slavernij. Bij het herdenken komen zaken aan de orde die te maken hebben met kwesties als onmenselijkheid en dehumanisering. Deze aspecten worden betrokken op het huidige bestaan. Op onze website proberen we dus niet alleen te kijken naar het verleden, maar we willen ook samen met de bezoekers kijken naar het heden. Met andere woorden, we nodigen u uit om mee te denken en mee te schrijven over de geschiedenis en de doorwerking daarvan in het hedendaagse leven van ons allemaal. 

© 2018 NiNsee

NiNsee

Gebouw "De Bazel"

Vijzelstraat 32

1017 HL Amsterdam

T: 020 - 21 49 640

E: info@ninsee.nl

Connect online:

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean