Herdenken & Vieren

Jaarlijks vindt op 1 juli in het Oosterpark in Amsterdam de Nationale Herdenking plaats van de slachtoffers van de trans-Atlantisch Nederlandse slavernij en ook de Viering van de afschaffing ervan. Op 1 juli 1863 werd in Suriname en op de Nederlandse Antillen de slavernij door de Nederlandse overheid bij wet afgeschaft.

Jaarlijks wordt op 1 juli en op 17 augustus - de dag dat in 1795 o.l.v. Tula de slavenopstand op Curaçao plaatsvond – in meerdere steden in Nederland Herdenkingen & Vieringen gehouden over het trans-Atlantisch Nederlandse slavernijverleden. Deze Herdenkingen & Vieringen zijn voor het NiNsee geen doelen op zich. Zij worden ook aangegrepen om telkens opnieuw het inzicht in het verleden en heden bij te stellen en daarmee te verdiepen en tevens wegen voor vooruitgang te vinden.

Zulke momenten zijn essentieel in het proces van een heilzame verwerking van de doorwerking van dat verleden.

© 2018 NiNsee

NiNsee

Gebouw "De Bazel"

Vijzelstraat 32

1017 HL Amsterdam

T: 020 - 21 49 640

E: info@ninsee.nl

Connect online:

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean