Marian M. Markelo. (1956)

Is kerndocent bij het ROC Mondriaan en van huis uit verpleegkundige. Mevrouw Markelo is sinds 2014 bestuurslid van het NiNsee. Daarnaast is zij actief in het algemeen welzijnswerk in de gemeenten Den Haag en Rotterdam en al 35 jaar actief als traditionele Winti priesteres.

 

Mevrouw Markelo was ook bestuurslid van de stichting die zich speciaal bezighield met de herdenking en viering van 150 jaar afschaffing trans-Atlantische slavernij

© 2018 NiNsee

NiNsee

Gebouw "De Bazel"

Vijzelstraat 32

1017 HL Amsterdam

T: 020 - 21 49 640

E: info@ninsee.nl

Connect online:

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean