contact  |  nieuwsbrief  |  zoek    
Afbeelding
05/09

Kick-off meeting International Decade for People of African Descent

Datum: vrijdag 5 september 2014
Tijd: 13.00 – 17.00 (inloop vanaf 12.00 uur)
Locatie: The International Institute for Research and Education (IIRE)
Adres: Lombokstraat 40, 1094 AL Amsterdam Oost
Kosten: € 5,-

 

 

Op vrijdag 5 september vindt een inspraakbijeenkomst plaats over de implementatie van de United Nations Durban Draft Declaration and Program of Action(UN DDPA) binnen de International Decade for People of African Descent, 2015-2025 (PDF). De UN DDPA is een verklaring van de wereldgemeenschap om actieve maatregelen te nemen tegen racisme, discriminatie, xenofobie en aanverwante vormen van intolerantie. Bij deze expertbijeenkomst zal gesproken worden over het Nederlandse aandeel in dit wereldwijde project.

 

Doelstelling

Uitwisselen van informatie en het bespreken van het Concept Tienjaren Projectplan (15-25). Een aantal onderwerpen uit het plan is reeds - vooruitlopend op de officiële besluitvorming over de International Decade for People of African Descent door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in het derde kwartaal van dit jaar - door de samenwerkende organisaties ingebracht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Over het gevolgde proces en stand van zaken zal tijdens de inspraakbijeenkomst nadere informatie worden verstrekt.

 

De organisatie heeft de volgende betrokkenheidstrategie in gedachten. Met Non-Governmental Organisations (NGO's), Civil Society organisaties, netwerken en experts van gedachten wisselen en overeenstemming bereiken over het concept Nationaal Tienjaren Projectplan en de organisatie-, communicatie en mobilisatiestrategie die zijn ontwikkeld door de samenwerkende organisaties en Experts. Het gaat hierbij om voorstellen die aansluiten bij het VN DECADE Actieprogramma met het accent op de belangen van mensen van Afrikaanse afkomst in Nederland.

 

Programma en meer informatie

Voor meer informatie en het volledige programma, kunt u hier de uitnodiging downloaden.

Aanmelding
Een aanmeldingsbericht wordt op prijs gesteld. Dat kan via het emailadres decade_ad_15-25@xs4all.nl , uiterlijk 1 september 2014.


17/08

Tula-herdenking 2014

Datum en tijd: zondag 17 augustus 2014, 14:00

Locatie: Theater Bellevue / Ponton op Singelgracht

Aanmelden: info@ninsee.nl

 

 

Op zondag 17 augustus a.s. vindt in Amsterdam de Tula-herdenking plaats. Dit is de nationale herdenking van de grote slavenopstand, die in 1795 plaatsvond op Curaçao onder leiding van vrijheidsstrijder Tula. In het kader van het Grachtenfestival zal een speciaal optreden plaatsvinden van zangeres Izaline Calister begeleid door het Dudok Kwartet. Het optreden vindt plaats op een ponton in het Singelgracht tegenover het Theater Bellevue. Het publiek zit en staat aan de Leidsekade. De Tula-herdenking wordt georganiseerd door het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NINsee) in samenwerking met de stichting Julius Leeft!, Stroom Management en de stichting Simia Literario.

 

Voorafgaand aan het optreden vindt in de Palonizaal van Theater Bellevue (Leidsekade 90) de presentatie plaats van het boek “Mijn droom met Tula”. In drie verschillende klassen van de basisschool Crescendo in Amsterdam Zuidoost werden lessen gegeven om de geschiedenis van Tula onder de aandacht van schoolkinderen te brengen. Niet alleen om Tula te herdenken, maar ook om de kinderen een idee te geven hoe het vroeger in de slaventijd toeging. Kinderen werden gevraagd een gedicht te schrijven over wat zij aan Tula zouden zeggen of vragen als zij hem tegen zouden komen. Dit gebeurde aan de hand van vragen, waarna de kinderen gevraagd is om van de antwoorden op de vragen een gedicht te maken. Alle gedichten zijn door de Stichting Simia Literario opgehaald, geredigeerd en in de vorm van een boek “Mijn droom met Tula” uitgebracht. Een exemplaar wordt overhandigd aan wethouder Onderwijs, Jeugd en Diversiteit, mevrouw Simone Kukenheim.

 

Het programma van de Tula-herdenking ziet er als volgt uit:

 

14.00 uur Ontvangst genodigden in de Palonizaal van Theater Bellevue

14.15 uur Welkomstwoord en inleiding door Franc Weerwind, voorzitter NiNsee

14.20 uur Leerlingen Crescendo Basisschool lezen gedichten voor uit de bundel “Mijn

droom met Tula’’

- Reviliano Sinester

- Chardelice Wanga

- Jemyra Daal

- Justin Kriek

14.31 uur Een leerling biedt het boek aan wethouder Cultuur en Diversiteit van de gemeente Amsterdam, Simone Kukenheim, aan

14.36 uur Dankwoord wethouder Simone Kukenheim

14.40 uur Afsluiting. Genodigden lopen naar de Leidsekade en nemen plaats op de gereserveerde stoelen. Bijlmer Steelband Kids treedt tijdens de loop op en trommelt ook ander publiek op voor het concert.

14.55 uur Aankondiging concert Izaline Callister en Dudok-kwartet op ponton in de Singelgracht

15.00 uur Aanvang concert

15.50 uur Dankwoord door Joyce Overdijk-Francis, vice-voorzitter NiNsee

15.53 uur Afsluiting concert door Izaline Calister

16.00 uur Einde concert

 

Wij hopen van harte dat u bij de Tula-herdenking aanwezig kunt zijn. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen vragen wij uw komst voor 8 augustus 2014 te bevestigen via info@ninsee.nl 

 

Achtergrondinformatie Tula Herdenking : De slavenopstand van 1795 op Curaçao

 

Aan de Zuidkust van Curaçao, tussen de ‘Koredor’ en het Holiday Beach Hotel staat een monument dat herinnert aan de slavenopstand van 1795 onder leiding van Tula, Bastiaan Karpata en Pedro Wacao. Historische namen van mannen die vochten voor hun vrijheid. Op 17 Augustus 1795 te plantage Knip weigerde een groep van veertig tot vijftig slaven nog langer voor hun eigenaar te werken. Tula was hun aanvoerder. Verhalen over de Haitiaanse opstand (1791-1794) hadden ook Curaçao bereikt en na een grondige voorbereiding sloegen Tula en zijn mannen toe. Via de plantages Lagun, Santa Cruz, Porto Marie, San Nicolas, Santa Martha en San Juan trokken zij over het eiland. Steeds meer slaven sloten zich bij hen aan. In de stad werd door de Koloniale Raad een offensief beraamd. Aanvankelijk stuurde men een groep soldaten. Later een klein leger, omdat bleek dat het hier niet om een opstootje ging.

 

Op 19 september 1795 kwam een einde aan de opstand. Tula en Karpata werden overmeesterd. Op 3 oktober 1795 stierven de leiders van de opstand een publieke marteldood. Pas in 1863 werd de slavernij officieel afgeschaft. Op papier wel te verstaan. De samenleving heeft langer nodig gehad om zich aan te passen aan een leven zonder boeien. Het monument gedenkt Tula en zijn mannen, die het begin markeerden van de moeilijke en lange weg van de emancipatie van het Curaçaose volk.

(Bron: Tula van Dr. J. Hartog)


16/08

Tula-tafel en presentatie DVD "Mi no ta katibu"

  

Alle Kleuren Oost en Stichting ProFor besteden dit jaar weer aandacht aan de vrijheidsstrijders
Tula, Bazjaan Karpata, Pedro Wacao en anderen, die de grootste slavenopstand op Curaçao
op 17 augustus 1795 hebben geleid.


Naast inhoudelijke informatie over slavernij (door de heer Hubert Fermina) en diverse
symbolische handelingen (door de dames Irene Schenker en Lucia Martis), zal de DVD,
genaamd “Ik ben geen Slaaf”, gepresenteerd worden door de heer Clay Toppenberg met als thema 150 jaar afschaffing slavernij en haar invloed op de hedendaagse samenleving. “Ik ben geen Slaaf” gaat over de historische datum van 1 juli 1863 (afschaffing slavernij op Curaçao) versus de slavenopstand te Curaçao op 17 augustus 1795. Op de DVD zijn opnames gemaakt waar men in gesprek is gegaan met diverse prominente personen zowel hier in Nederland als op Curaçao.


Dagvoorzitter is de heer Marten Bos van Alle Kleuren Oost.


Graag willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan onze Tula Tafel op:


Zaterdag : 16 augustus 2014
Inloop : 17.00 uur
Tijd : 17.30 tot 20.00 uur
Plaats : Gebouw Elthetocomplex, Javastraat 116-124, 1094 HP Amsterdam
Telefoon : 020-6651216
Bereikbaar OV: tram 7 Javaplein tram 3 Insulindeweg
Aanmelden : L.martis@profor.nl of 020 6902626.

Uw aanwezigheid zal op prijs worden gesteld. Er zal conform de traditie voor eten worden
gezorgd. In verband met de ruimte en het eten verzoeken wij u uw deelname uiterlijk 11 augustus 2014 te bevestigen.


Deze activiteit is mede mogelijk dankzij de financiële bijdrage van Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling Amsterdam


01/07

Keti Koti Zoetermeer

Op 29 juni en 1 juli 2014 2014 vinden in het kader van 151 jaar bevrijding en afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen enkele activiteiten plaats.

Op 29 juni bent u welkom om aan te sluiten bij het programma in de ontvangstruimte van het Stadsmuseum aan de Dorpsstraat 7 in Zoetermeer.

SHS


13.30 uur Inloop


14.00 uur Inleiding door Diane Vlet, voorzitter stichting, over de herdenking, de Stichting en moderne slavernij


14.15 uur Het verhaal van Anansi de spin door Lies Hoogland


14.45 uur Verhalen rondom de slavernijtafel door de heer R. Grot met authentieke voorwerpen uit die tijd

15.30 uur Gezellige afsluiting bij de bar voor een drankje en een hapje

 

Op 1 juli 2014 vindt een meer formeel programma plaats met onder andere een kranslegging. Wethouder T.C. (Taco) Kuiper zal op die dag bij de herdenkingsplaquette een krans leggen bij het multifunctioneel gebouw Castellum in de wijk Palenstein, Rakkersveld 253 te Zoetermeer. Bekijk hieronder de flyer van het programma (klik op de afbeeldingen voor vergroting).

Zoetermeer Keti Koti            Zoetermeer Keti Koti


30/06

30 Juni: herdenking Surinameplein

De Stichting Amsterdam Centrum 30 juni - 1 juli organiseert op maandag 30 juni de jaarlijkse herdenking op het Surinameplein. De herdenking voert ook dit jaar het thema:“Samen Stilstaan, Leven en Vieren”.

 

Dit thema onderstreept heel nadrukkelijk de noodzaak om stil te staan bij de betekenis van dit verleden voor alle burgers van Amsterdam.

 

Naast plechtige momenten is er op het Surinameplein ook een gevarieerd gezelschap van artiesten, om op deze dag ook onze vrijheid en verbondenheid te vieren. Hiernaast staat een defilé gepland van leden van de Nederlandse krijgsmacht en van de politie Amsterdam.

 

Bekijk hier het programma voor de herdenking op het Surinameplein (PDF) of www.30juni-1juli.nl voor meer informatie


30/06

Herdenking slavernijverleden Rotterdam

Op 30 juni vindt in het Lloyd Kwartier in de Lloydstraat in het gebied Delfshaven, de Rotterdamse Herdenking Nederlands Slavernijverleden plaats. Rondom het slavernijmonument wordt herdacht dat het 151 jaar geleden is, dat de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen, formeel ten einde kwam. De herdenking vangt aan om 19.15 met een drumritueel van Hedi Kapitin Mutu Puketie en Basia Guno With.

 

Er zijn toespraken van burgemeester Ahmed Aboutaleb en de voorzitter van de organiserende stichting ‘ Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst’. Verder diverse korte optredens waaronder het koperkwintet van de Marinierskapel. Burgemeester Ahmed Aboutaleb legt namens het Rotterdamse gemeentebestuur een krans. Na afloop van de herdenking is er gelegenheid voor een samenzijn in de aula van het Scheepvaart en Transport College, nabij het monument.

 

Nadere informatie over de herdenking en andere evenementen in het kader van het ketikotifestival kunt u verkrijgen op de website www.ketikotirotterdam.nl. Vóór aanvang van de ceremonie is een programmaboekje ter plekke beschikbaar.


27/06

Keti Koti Kabra Neti

Datum en tijd: vrijdag 27 juni, 19:00 - 00:15

Locatie: Muiderkerk, Linneausstraat 37

Toegang: gratis

 

In het kader van Keti Koti vindt op 27 juni vindt een voorouderverering ('kabra neti') plaats plaats in de Muiderkerk. Het belooft een avond te worden vol met afro-Surinaamse cultuur, spiritualiteit, informatie, gebed, zang en dans.

Het programma:

 

 • Inloop: 18:30u met wasanu (handwassing) - Linda Blue
 • Kulturu begi - Nana Abrewa
 • Kabra-tafra - Gangang
 • Kondro Singi met drumsolo -Percy Holland
 • Voordracht - Orsine Walden
 • Huldiging kulturu-papa/mama 2014 - Stg. Hulde bij leven en dood
 • Collecte tbc Winti tempel
 • Soco psalm - naks Kulturu Posu
 • Voordracht - Sisa Denswil
 • Overdenking Kabra-tori - Marjan Markelo
 • Kabra Poku - Black Harmony
 

 


27/06

Presentatie 'Gids slavernijverleden Amsterdam / Amsterdam Slavery Heritage Guide'

Op vrijdag 27 juni wordt in het Stadsarchief Amsterdam de ‘Gids slavernijverleden Amsterdam’/ 'Amsterdam Slavery Heritage Guide’ gepresenteerd. VU-onderzoeker en initiatiefnemer van de gids dr. Dienke Hondius zal een korte introductie geven waarna de gids wordt aangeboden aan onder andere vicevoorzitter van NiNsee, Joyce Overdijk-Francis. De vijf auteurs van de gids hebben meer dan honderd plekken op de kaart gezet die wat vertellen over het Amsterdamse slavernijverleden. De auteurs en de uitgever nodigen geïnteresseerden van harte uit om langs te komen.

 

Na de introductie en overhandiging van het boek, vertrekt de groep om 13.35 voor een mini wandeltour vanuit het Stadsarchief naar het museum Geelvinck Hinlopen Huis. Van 14.00 – 15.00 wordt in het museum een kort inhoudelijk programma en een eenvoudige receptie aangeboden.

 

De geschiedenis van het museum komt aan bod. Daarna kunnen bezoekers luisteren naar de persoonlijke verhalen van nazaten die zich vanuit hun familiegeschiedenis in het slavernijverleden hebben verdiept, onder wie Patricia Kaersenhout, Ellen-Rose Kambel en Herbert van Hasselt. Op beide locaties is er gelegenheid het boek aan te schaffen à € 12,50

 

Bekijk hieronder een inkijkexemplaar

 

 

27/06

Kabra Masker in het Amsterdam Museum

Op vrijdag 27 juni om 15 uur is in het Amsterdam Museum een bijeenkomst rond het Kabramasker dat in 2013 Marian Markelo begeleidde bij de herdenking van de 150-jarige afschaffing van de slavernij. Het masker is gemaakt door kunstenaar Boris van Berkum, door middel van een 3D scan van een Yoruba voorouder masker uit de collectie van het Afrika Museum. Het Amsterdam Museum heeft het beeld verworven voor de collectie. Maar, in tegenstelling tot de meeste museumobjecten, kan het blijven dansen. Van 24 juni tot 30 september is het masker te zien in zaal 23 van het museum. Maar op 27 juni danst het bij een Kabra Neti en op 1 juli is het weer present bij de Keti Koti viering in het Oosterpark.

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst zal op de jongensbinnenplaats van het Amsterdam Museum een tentoonstelling geopend worden van de foto’s en verhalen die het museum tijdens het Keti Koti festival, op 1 juli 2013, verzameld heeft in het Oosterpark. U bent van harte welkom bij de bijeenkomst waar meer verteld wordt over het maken en de achtergronden van het masker.

programma


15.00 opening tentoonstelling Keti Koti kleding (binnenplaats bij restaurant Mokum)
15.15 naar de museumzolder
15.25 welkom
15.30 vertoning video van herdenking 2013
15.35 Marian Markelo vertelt over winti en het belang van beelden
15.55 Boris van Berkum vertelt over het ontstaan van het Kabramasker
16.15 in gesprek o.l.v. conservator Annemarie de Wildt
16.45 borrel
17.30 einde bijeenkomst


aanmelden

 

via rsvp@amsterdammuseum.nl o.v.v. Kabra masker


27/06

Lezing en discussie: "Slaaf vliegt weg"

Slaaf vliegt weg

Op vrijdag 27 juni 2014 komen literatuurwetenschapper Lucia Nankoe en cultureel erfgoedonderzoeker Jules Rijssen naar het politiek café van SP Leiden. Ze zullen spreken over de Nederlandse slavernijgeschiedenis en de beeldvorming hierover en in discussie gaan met het publiek. Het programma vindt plaats in SP-partijkantoor 'de SPeer', Marnixstraat 18 te Leiden, aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open. Toegang is gratis en iedere belangstellende is van harte welkom.

 

Op 1 juli 1863 schafte Nederland als een van de laatste westerse landen de slavernij af. In Suriname en in de Nederlandse Antillen werden ongeveer veertigduizend slaven vrij verklaard, al moesten ze het zware werk op de plantages nog tien jaar blijven doen...

 

Aan de vooravond van de 151e viering van de ontketening, staat SP Leiden stil bij onze slavernijgeschiedenis. De sprekers zullen onder meer ingaan op de vraag waarom het voor sommige nazaten van de Afrikaanse slaven een afgesloten hoofdstuk is en voor anderen nog levende geschiedenis. En voor de nazaten van de slavenhandelaars en slavenhouders?

 

Lucia Nankoe en Jules Rijssen zijn de samenstellers van de bundel 'De slaaf vliegt weg. Beeldvorming over slavernij in de kunsten.' De kern van deze bundel vormen de tot essays bewerkte lezingen die werden gepresenteerd op het internationale symposium over de relatie tussen historische romans en de beeldvorming van de Nederlandse slavernijgeschiedenis.