contact  |  nieuwsbrief  |  zoek    

Raadgevend-Orgaan

Raadgevend Orgaan

De leden van het Raadgevend Orgaan van het NiNsee worden benoemd door het Bestuur en hebben als taak het Bestuur, gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Het Raadgevend Orgaan bestaat uit de volgende leden:

Per 1 februari 2016 vacant gekomen functies