contact  |  nieuwsbrief  |  zoek    

Onderzoek

Welkom in het domein Onderzoek. Vanuit een meervoudig perspectief wordt door het NiNsee onderzoek gedaan naar het Nederlandse slavernijverleden. Resultaten worden verspreid via publicatie van (onderzoeks)gegevens, tentoonstellingen en educatie.

Uitgelicht

 

Het tweede deel uit de reeks "Decolonizing the mind" is verschenen. In "20 Questions and Answers about Reparations for Colonialism" behandelt Sandew Hira een aantal kernvragen in het debat over herstelbetalingen. Deze uitgave volgt op het eerder verschenen boek "20 Questions and Answers about Dutch Slavery and its Legacy" in dezelfde reeks. De redacteuren van de reeks zullen in de komende maanden meer publicaties presenteren gevolgd door publiekslezingen.

 


 

Recent verschenen twee interessante werken over het Nederlands slavernijverleden: de tweetalige "Amsterdam Slavery Heritage Guide / Gids Amsterdams slavernijverleden" en het boek "20 Questions and Answers about Dutch Slavery and its legacy".

 

Projecten

 

De hoofdfunctie van het onderzoeksdomein is het vanuit een meervoudig perspectief (doen) verrichten van onderzoek. Gebleken is dat het Nederlandse slavernijverleden tot nu toe vanuit een historisch perspectief, met vertrekpunt Europa, is geschied. De sociaaleconomische, juridische en gender gerelateerde invalshoeken en perspectieven komen tot nu toe sporadisch of helemaal niet aan de orde.

In ieder geval is het zo als het gaat om de belevenissen van de slaven. Daarom geldt onderzoek middels zogenoemde orale historie, ook als een belangrijk speerpunt van het onderzoeksdomein. Het onderzoeksdomein betekent dat er brede kennis ten aanzien van het slavernijverleden wordt ontwikkeld waardoor een genuanceerd, waarheidsgetrouw beeld van het slavernijverleden ontstaat.

Online catalogus

 

Het NiNsee is een kenniscentrum. Naast eigen publicaties zal het instituut in de toekomst een deel van haar collectie open stellen voor bezoekers. Deze publicaties komen in de online catalogus te staan. Tevens zullen publicaties aan de online catalogus toegevoegd worden die het NiNsee niet in haar bezit heeft, maar wel gaan over slavernij en/of haar erfenis. Onze huidige index met aanbevolen literatuur vindt u hier.

Publicaties

 

Gedurende de afgelopen jaren heeft het NiNsee diverse interessante publicaties uitgegeven. Waaronder een aantal catalogi, wetenschappelijke bundels en tevens een kinderboek.  

De nieuwste publicatie is van NiNsee onderzoekster Aspha Bijnaar. Op 1 juli, 2010 werd het kinderboek 'Jacquelina. Slavin van plantage Driesveld' gepresenterd.  Voor een verslag over de boekpresentatie van 'Jacquelina', klik hier

Congressen en symposia

Foto 2

Het NiNsee organiseert gedurende het jaar diverse congressen en symposia. Vaak in samenwerking met (internationale) partners.

Het jaarlijkse symposium maakt deel uit van een serie genaamd Trajectories of Emancipation. Het volgende symposium wordt "Religion and Slavery"en vindt plaats op 28 juni, 29 juni en 30 juni, 2011.