contact  |  nieuwsbrief  |  zoek    

Literatuur index

A

Alofs, J.
Slaven zonder plantage: slavernij en emancipatie op Aruba, 1750 – 1963,
Oranjestad, Aruba: Charuba, Serie Edition educativo, deel 2

Anstey, Roger,
The Atlantic slave trade and British abolition 1760-1810,
Londen 1975.

B

Baesjou, R
Een missie: Klaas Ratelband, Nederlanders in West-Afrika 1600-1650
Walburg Pers, 2000

Bakker, E., Dalhuisen, L. en Donk, R.
Geschiedenis van Suriname, Van stam tot staat.
Zutphen: Walburg Pers, 1998

Beckles, H. McD.
Inside slavery: proces and legacy in the Caribbean experience.
Mona (Puerto Rico): Canoe Press, 1996.

Beckles, Hilary en V. Sheperd (eds),
Caribbean slave society and economy. A student reader,
Kingston/Londen 1991.

Beckles, Hilary McD,
Natural rebels; a social history of enslaved black women in Barbados,
Londen 1989.

Beeldsnijder, R.O.
´Om werk van jullie te hebben.` Plantageslaven in Suriname 1730 – 1750.
Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht vakgroep culturele antropologie, 1994. Proefschrift.

Beeldsnijder, R.O.
Een vrije negerin en een arme blanke: twee portretten uit Suriname in de jaren dertig van de achttiende eeuw.
In: De Gids, jaargang 153, afl. 10 – 1, 1990.

Beeldsnijder, R.O.
Op de onderste trede: over vrije negers en arme blanken in Suriname 1730 – 1750.
In: OSO, Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis, jaargang 10, afl. 1, juni 1991.

Beet, Chis de,
People in between; Matawi Maroons of Surinam,
dissertatie Utrecht 1980.

Beet, Chris de,
De eerste Boni-oorlog, 1765-1778,
Utrecht 1984.

Behn, A.
Oroenoko of de koninklijke slaaf.
Amsterdam: De Arbeiderspers, 1983.

Biezen – Hurkmans, A. e.a. (samensteller)
Slaven, meesters en marrons: slavernij in Suriname.
Serie: Bouwstenen voor intercultureel onderwijs: 30. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, Coördinaat Minderhedenstudies, 1988.

Blackburn, R.
The making of New World Slavery, From the Baroque to the Creole, 1492 – 1800.
London: Verso, 1997. Brana – Shute, G. Resistance and rebellion in Suriname: old and new. Williamsburg VA: College of William and Mary, 1990.

Brommer, B.
Ik ben eigendom van…:slavenhandel en plantageleven.
Wijk en Aalburg: Pictures Publishers, 1993.

Burton, R.D.
Afro-Creole: power, opposition and play in the Carribean.
NY: Cornell University Press, 1997.

Bush, B.,
Slave women in Caribbean society 1650-1838,
Londen 1990.

C

Cairo, E.
Dagrati! Dagrati! Verovering van de dageraat.
Haarlem: Zuid, 1984.

Cairo, E.
De doodsboodschapvogel: Elzaro en Yorkafowru
(toneelstuk), Amsterdam, Stichting Kumbalutu, 1986

Conniff, M.L, en Davis, T.D.,
Africans in the Americae: a history of the black diaspora.
New York, NY: St. Martin´s Press, 1994.

Craton, M.,
Searching for the invisible man. Slaves and Plantation life in Jamaica,
Cambridge/Londen 1978.

Craton, M.,
Testing the chains: resistance to slavery in the British West Indies,
Londen 1982.

Craton, M.,
Reshuffling the pack: the transition from slavery to other forms of labor in the British Caribbean, ca. 1790 – 1890.
In: New West-Indian Guide, jaargang 68, aflevering 1-2, 1994.

Curtin, Philip D.,
The Atlantic slave trade: a census.
Madison 1969.

D

Daaku, K.Y.,
Trade and politics on the Gold Coast 1600-1720: a study of the African reaction to European trade,
Oxford 1970.

Daal, L.H. en Schouten, T.,
Antilliaans verhaal: geschiedenis van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten,
Zutphen 1988.

Dalhuisen, L. e.a. (eds),
Geschiedenis van de Antillen. Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten,
Zutphen 1997.

Dantzig, A. van (ed.),
The Dutch and the Guinea Coast, 1674-1742,
Accra 1978.

Dantzig, A. van,
Het Nederlandse aandeel in de slavenhandel,
Bussum 1968.

Davidon, B.
Black mother Africa and the atlantic slave trade.
Revised and expanded edition, Penguin, 1980.

Davidson, Basil,
The African slave trade.

Boston 1961.

Debrot, C.
De vervolgden: Novelle.
Amsterdam: Meulenhoff, 1982.

Decorte, M.
De bullepees: verhalen uit de Curaçaose slaventijd.
Laren: Blitz, 1971.

Diekmann, M.
Marijn bij de lorredraaiers.
Zesde druk. Den Haag: Leopold, 1983.

Diekmann, M.
Mens te koop.
Den Haag: Leopold, 1975.

Drescher, Seymour,
From slavery to freedom. Comparative studies on the rise and fall of Atlantic slavery,
Londen 1999

E

Elkins, S.M.,
Slavery. A problem in American insitutional and intellectual life,
Chicago 1959.

Ellis, D. en Richardson, D.
West Africa and the transatlantic slave trade: new evidence of long-run trends.
In: Slavery & Abolition, jaargang 18, afl. 1, 1997.

Eltis, D en J. Walvin,
The abolition of the Atlantic slave trade: origins and effects in Europe, Africa and the Americas,
Madison 1988.

Eltis, David,
The rise of African slavery in the Americas,
Cambridge 2000.

Emmer, P.C.
Afrika in Amerika: Nederland en de opkomst en neergang van de slavenhandel en de slavernij in de Nieuwe Wereld.
In: J. Lechner & H.P. Vogel (redactie): De Nieuwe Wereld en de Lage Landen, Amsterdam: Meulenhoff, 1992.

Emmer, P.C.
Engeland, Nederland, Afrika en de slavenhandel in de negentiende eeuw.
In: Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 36 (1973). Tevens proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1974.

Emmer, P.C.,
De Nederlandse slavenhandel 1500-1850,
Amsterdam 2000.

Engerman, Stanley S. en E.D. Genovese (eds),
Race and slavery in the Western hemisphere; Quantitative studies,
Princeton 1975.

Essed, Hugo A.M.,
De binnenlandse oorlog in Suriname 1613-1793,
Paramaribo 1984

Everaert, Huub,
Een zoektocht naar de aard van de man-vrouw relaties onder Surinaamse slaven. De suikerplantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie in de periode voorafgaande aan de emancipatie,
dissertatie 1999.

Everett, S.
Slavernij door de eeuwen heen.
Zutphen: Walburg Press, 1993.

F

Flinkenflögel, W.
Nederlandse slavenhandel (1621 – 1803).
Utrecht: Kosoms – Z&K, 1994

Fogel, Robert W. en S.L. Engerman,
Time on the cross; economics of American negro slavery,
Lanham/New York/Londen 1984.

Freyre, Gilberto,
The masters and the slaves; a study in the development of Brazilian civilization,
Berkely/Los Angeles 1986 (oorspronkelijk 1933).

G

Galenson, D.,
Traders, planters and slave market behaviour in early English America,
Cambridge 1986.

Gaspar, D.B. en Clak Hine, D.
More than chattel: black women and slavery in the Americas.
Bloomington: Indiana University Press, 1996.

Genovese, E.D.,
From rebellion to revolution: Afro American slave revolts in the making of the modern world,
New York 1981 (oorspronkelijk 1979)

Genovese, E.D.,
Roll, Jordan, Roll; The world the slaves made,
New York 1976 (oorspronkelijk 1972)

Genovese, E.D.,
The political economy of slavery,
New york 1965.

Gobardhan – Rambocus, L, Hassankhan en M.S., Egger, J.L. (red.)
De erfenis van de slavernij.
Paramaribo: Anton de Kom Universiteit, 1995.

Goor, J. van
De Nederlandse Koloniën: geschiedenis van de Nederlandse expansie, 1600 – 1975
Den Haag: SDU, 1997

Goslinga, C.Ch.,
Emancipatie en emancipator. De geschiedenis van de slavernij op de Benedenwindse eilanden en het werk van de bevrijding.
Assen: Van Gorcum, 1956.

Goslinga, C. Ch
De vrome smokkelaar: Antilliaanse verhalen.
Leiden: Primavera Pers, 1996.

Goslinga, C. Ch.
Curacao as a slave-trading center during the war of the Spanish succession (1702 – 1714).
In: Nieuwe West-Indische Gids, jaargang 52, afl. 1-2, 1977.

Goslinga, C.
Christina. Historische roman over de Nederlandse slavenhandel
Primavera Pers, Leiden, 2000

Goveia, Elsa,
Slave society in the British Leeward Ilsands at the end of the eighteenth century,
New Haven 1965.

Goveia, Elsa,
The West Indian slave laws of the 18th century,
Jamaica 1970 (oorspronkelijk 1960)

Groot, Sylvia W. de,
From isolation towards integration; the Surinam maroons and their descendants (1845-1863),
Den Haag 1963.

H

Hartsinck, J.J.,
Beschrijving van Guiana, of de Wilde Kust, in Zuid-Amerika,
Amsterdam 1970
(fascimile-uitgave van het boek uit 1770)

Hatt, C.
Slavernij van Afrika naar Amerika.
Harmelen, Ars Scribendi, 1998

Hove, O. ten en Dragtenstein, F.
Manumissies in Suriname 1832 – 1863.
Utrecht: Claes & IBS, 1997.

Heijer, H. den,
De geschiedenis van de WIC.
Zutphen: Walburg Pers, 1994.

Heijer, H. den,
Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel van de Tweede Westindische Compagnie op Afrika, 1674 – 1740.
Zutphen: Walburg Pers, 1997.

Heilbron, W.
Colonial transformations and the decomposition of Dutch plantation slavery in Suriname.
Amsterdam: Amsterdam Centre for Caribbean Studies, 1992.

Heilbron, W.
Einde van een tijdperk: de ondergang van het Nederlandse plantersrijk in Suriname.
Amsterdam: Antropologisch-Sociologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, 1981.

Heilbron, W. en Willemsen, G.
Klasse en ekonomische werkelijkheid: Suriname vanaf de Eerste Wereldoorlog tot aan de krisis van de dertiger jaren.
Paramaribo: Fakulteit der Sociaal-Ekonomische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam, 1976.

Heilbron, W.
Kleine boeren in de schaduw van de plantage. De politieke economie van de na-slavernijperiode in Suriname.
Amsterdam: proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam, 1982.

Helman, Albert,
De foltering van Eldorado; een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana’s,
Den Haag 1983.

Hira, Sandew,
Van Priary tot en met De Kom; De geschiedenis van het verzet in Suriname, 1630-1940,
Rotterdam 1982.

Hoetink, H.
Het patroon van de oude Curaçaose samenleving: een sociologische studie.
Assen: Van Gorcum, 1958. Handelseditie van proefschrift Rijksuniversiteit Leiden.

Hoetink, H.,
Slavery and race relations in the Americas; an inquiry into their nature and nexus,
New York 1973.

Hoog, L. de
Van rebellie tot revolutie, oorzaken en achtergronden van de Curacaose slavenopstanden in 1750 en 1795,
Willemstad, Leiden, Amsterdam: UNA, CARAF en Stiensa, 1983.

Hoogbergen, W.S.M. (red)
Born out of resistance: on Caribbean cultural creativity.
Utrecht: ISOR, 1995.

Hoogbergen, W.S.M.
´De bosnegers zijn gekomen!` Slavernij en rebellie in Suriname.
Amsterdam: Prometheus, 1992.

Hoogbergen, W.S.M. en Theye, M. dr.
De Surinaamse vrouwen in de slavernij.
Nijmegen: Sun, 1986.

Hoogbergen, W.S.M.
Het kamp van Broos en Kaliko,. De geschiedenis van een Afro-Surinaamse familie.
Amsterdam: Prometheus, 1996.

Hoogbergen, Wim S.M.,
De Boni-oorlogen, 1757-1860; marronage en guerilla in Oost-Suriname,
Utrecht 1985.

Hoogbergen, Wim S.M.,
De Surinaamse weglopers van de 19e eeuw,
Utrecht 1978.

 

Horton, James O., and .Johanna C. Kardux,
Slavery and Public Memory in the U.S. and the Netherlands.
New York Journal of American History  66.2 (Fall/Winter 2005), 35-52.

Horton, James O., and .Johanna C. Kardux,
Slavery and the Contest for National Heritage in the United States and the Netherlands. 
American Studies International 42 (2004), 51-74.


I

Inikori, J.E., en Engerman, S.L.
The Atlantic slave trade: effects on economics, societies and peoples in Africa.
Durham, N.C.: Duke University Press, 1992.

Inikori, J.E.,
Forced migration: the impact of the export slave trade on African societies,
Londen 1982.

J

Japin, A.,
De zwarte met het witte hart: roman,
Amsterdam 1997.

K

Kardux, Johanna,
Slavery, Memory, and Citizenship in Transatlantic Perspective.
In Derek Rubin and Jaap Verheul, eds. American Multiculturalism after 9/11: Transatlantic Perspectives. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009, 141-60.

Kardux, Joke,
Verscheurde emoties: Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis.
Geschiedenis Magazine 41.8 (Nov. -Dec. 2006), 48-49.

Kardux, Johanna,
Monuments of the Black Atlantic: Slavery Memorials in the United States and the Netherlands.
In Heike Raphael, ed. Blackening Europe: The African American Presence. Foreword by Paul Gilroy. New York: Routledge, 2003, 87-105.

Kea, R.A.,
Settlements, trade and politics in the seventeenth-century Gold Coast,
Baltimore 1982.

Kiple, K.F.,
The Caribbean slave: a biological history,
Cambridge 1984.

Klein, Herbert S.,
African slavery in Latin America and the Caribbean,
New York 1986.

Klein, Herbert S.,
The Atlantic slave trade,
Cambridge 2000.

Klein, Herbert S.,
The middle passage: comparative studies in the Atlantic slave trade,
Princeton 1978.

Klein, M.
Slavery, the international labour market and the emancipation of slaves in the nineteenth century.
In: Slavery and Abolition, jaargang 15, afl. 2, 1994.

Klinkers, E.
De zending onder de plantageslaven in Coronië.
In: OSO, Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis, jaargang 13, afl. 1, april 1994.

Klinkers, E.
Op hoop van vrijheid: van slavensamenleving naar Creoolse gemeenschap in Suriname, 1830 – 1880.
Serie Bronnen voor de studie van Afro-Suriname. BSA 18. Leiden: Universiteit van Leiden, 1997. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, vakgroep Culturele Antrolopologie.

Klooster, W.
Slavenvaart op Spaanse kusten: de Nederlandse slavenhandel met Spaans Amerika, 1648 – 1701.
In: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, jaargang 16, afl. 2, 1997.

Klooster, W.
Subordinate but proud: Curacao´s free blacks and mulattoes in the eighteenth century.
In: New West Indian Guide. Jaargang 1968, afl. 3 – 4, 1994.

Knight, F.W.
The Slave Societies of the Caribbean.
Deel 3 in de serie General UNESCO & Macmillan, 1998.

Knight, F.W.,
The Caribbean. The genesis of a fragmented nationalism,
Oxford 1990.

Kolchin, P.,
American slavery, 1619-1877,
New York 1993.

Kolfin, F.
De muze met een missie, verbeeldingen van slavernij in de West, c. 1650 – 1860.
In: OSO, jaargang 16, afl. 1, 1997.

Kolfin, F.
Van de slavenzweep en de muze: twee eeuwen verbeelding van slavernij in Suriname.
In: Carribean Series, 17. Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal- Land en Volkenkunde (KITLV), 1997.

Kom, Anton de,
Wij slaven van Suriname,
Bussum 1981 (oorspronkelijk 1934)

Kroon, H.
Op pelgrimage in Afrika: Surinamers vereren voorouders in slavenfort.
In: Onze wereld, jaargang 40, afl. 11, november 1997.

L

Lagerberg, K.
Onvoltooid verleden: de dekolonisatie van Suriname en de Nederlandse Antillen.
Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant, Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken (IVO), publicatienummer 40, 1989.

Lamur, H.E.
Het ontstaan van het eigendomsrecht bij slaven in Suriname.
In: OSO, Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis, jaargang 8, 1989.

Lamur, Humphrey E.,
De kerstening van de slaven van de Surinaamse plantage Vossenburg, 1847-1878,
Amsterdam 1985.

Lamur, Humphrey E.,
The production of sugar and the reproduction of slaves at Vossenburg, Suriname,
Amsterdam 1987.

Law, R.,
The Slave Coast of West Africa, 1550-1750: the impact of the Atlantic slave trade on a African society,
Oxford 1991.

Levine, L.W.,
Black culture and black cociousness; Afro-American folk thought from slavery to freedom,
Oxford 1977.

Lier, R.A.J. van,
Samenleving in een grensgebied; een sociaal-historische studie van Suriname,
Amsterdam 1977 (oorspronkelijk 1949)

M

MacLeod, C.
Tweemaal Mariënburg: Surinaamse historische roman.
Schoorl: Conserve, 1997.

Macleod, C.
Elisabeth Samson, een vrije zwarte vrouw in het achttiende eeuwse Suriname,
Vaco, 1994

Macleod, C.
Hoe duur was de suiker?
Vaco, 1987

Mathurin, Lucille,
The rebel woman in the British West Indies during slavery,
Kingston 1975.

McLeod, C. Bennet, J.H.,
Bondsmen and Bishops. Slavery and apprenticeship on the Codrington plantation of Barbados, 1710-1838,
Los Angeles 1958.

Miller, J.C.
Slavery and slaving in world history: a bibliography, 1900 – 1991.
Millwood NY: Kraus International Publications, 1993.

Mitrasingh, B.S: en Motilal Marhé, R. Mathura,
Ranjanee en Raygaroo: verzet tegen uitbuiting en onderdrukking in Suriname.
Den Haag: Stichting voor Surinamers, Den Haag e.o., 1978.

Morgan, P.D.
The cultural implications of the Atlantic slave trade: African regional origings, American destinations and New World developments.
In: Slavery & Abolition, jaargang 18, afl. 1, 1997.

Morrissey, Marietta,
Slave women in the New World; gender startification in the Caribbean,
Lawrence 1989.

N

Nagelkerke, G.A.
Slaven, slavenhandel, slavernij en emancipatie in Suriname en de Nederlandse Antillen: literatuuroverzicht.
Den Haag, 1974.

Nieuwenhuizen, E. 1
135 jaar afschaffing slavernij: een literatuurverwijzing.
Rotterdam: Anti Racisme Informatie Centrum (ARIC), 1998.

O

Oedayrajsingh Varma, F.H.R.
Suriname: een apartheidsexperiment met de allergruwelijkste vormen van Indianen- en negerslavernij.
Paramaribo: De Politieke Jeugd Doorbraak, 1984.

Oomens, M. Gemery, H.A. en Hogendorn, J.S.,
The uncommon market. Essays in the economic history of the Atlantic,
New York 1975.

Oostindie, G. (redactie)
Fifty years later: antislavery, capitalism and modernity in the Dutch Orbit.
Leiden: KITLV, 1995.

Oostindie, G.
Caribische dilemma´s in een ´stagnerend` dekolonisatieproces.
Leiden: KITLV, 1994.

Oostindie, G.
Het paradijs overzee: de ´Nederlandse` Caraïben en Nederland.
Amsterdam: Bert Bakker, 1997.

Oostindie, G.
Roosenburg en Mon Bijou: twee Surinaamse plantages, 1720 – 1870.
Dordrecht: Foris Publications, 1989.

Oostindie, G.J.,
Het paradijs overzee. De ‘Nederlandse’ Caraïben en Nederland,
Amsterdam 1997.

Oostindie, G.J.,
Het verleden onder ogen. Herdenking van de slavernij,
1999.

Oostindie, G.
The economics of Surinam slavery.
In: Economic and Social History in the Netherlands, jaargang 5, 1993.

Ott, T.O.,
Haitian Revolution 1789-1804,
Knoxville 1973.

P

Palmié, S.
Slave cultures and the cultures of slavery.
Knoxville: University of Tenessee Press, 1995.

Paula, A.F.
Vrije slaven: een sociaal-historische studie over de dualistische slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten 1816 – 1863.
Zutphen: Walburg Pers, 1993.

Paula, A.F.,
1795: De slavenopstand op Curaçao,
Curaçao 1974.

Paula, A.F.,
Slavery in a nutshell,
Curaçao 1987.

Postma, J.M.
Slavery, religion and abolition in Suriname.
In: NWIG, New West Indian Guide, jaargang 71, afl. 3 – 4, 1997.

Postma, Johannes Menne,
The Dutch in the Atlantic slave trade 1600-1815.
Cambridge1990.

Price, R. (ed),
Maroon societies,
Baltimore 1979.

Priester, L.,
De Nederlandse houding ten aanzien van de slavenhandel en slavernij, 1596-1863,
Middelburg 1987.

R

Ramdhani, B.
Stichting wil nazaten van Surinaamse slaven ´detraumatiseren`.
In: Weekkrant Suriname, jaargang 4, afl. 18.

Ramsoedh H.
Suriname 1933 – 1944: koloniale politiek en beleid onder gouverneur Kielstra.
Delft: Eburon, 1990.

C.Reinders Folmer-van Prooijen
Van goederenhandel naar slavenhandel. De Middelburgse Commercie Compagnie 1720-1755.
Middelburg: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 2000

Reinsma, R.
Een merkwaardige episode uit de geschiedenis van de slaven-emancipatie: 1863-1963.
Den Haag: Van Goor, 1963.

Renkema, W.E.
Het Curaçaose plantagebedrijf in de negentiende eeuw.
Zutphen: Walburg ers, 1981.

Römer, R.A.
Een volk op weg (Un publo na kaminda): een sociologisch historische studie van de Curacaose samenleving.

Rubin, V. en A. Tuden (eds),
Comparative Perspectives on slavery in New World Plantation Societies,
New York 1977

S

Segal, R.
The black diaspora.
London: Faber & Faber, 1995.

Sinpersad, J.P.
De Nederlandse regering en de afschaffing van de Surinaamse slavernij (1833 – 1863).
Groningen: Bouma´s Boekhuis, 1979.

Slootweg, E.
1 juli 1863 in Suriname.
In: Weekkrant Suriname, jaargang 4, afl. 27, 1997.

Smeets, R.
Ijspret in Suriname, de kulturele overheersing van het Nederlandse onderwijssysteem in Suriname tussen 1682 en 1975.
Purmerend, 1983, Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam.

Spruit, R.,
Zout en slaven: de geschiedenis van de Westindische Compagnie,
Houten 1995.

Stedman, J.G.,
Narrative of a five years expedition against the revolted negroes of Suriname,
Transribed for the first time from the original 1790 manuscript; edited and with an introduction and notes by R. Price & S. Price, Baltimor/Londen 1988.

Stinchcombe, A.L.
Sugar island slavery in the age of enlightenment: the political economy of the Caribbean world.
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995.

Stipriaan, A. van
Een culturele Januskop: Afro-Surinaamse etniciteitontwikkeling tijdens de slavernij.
In: OSO, jaargang 13, afl. 2, 1994.

Stipriaan, A. van
Het dilemma van plantageslaven: weglopen of blijven.
In: OSO, jaargang 11, afl. 2, 1992.

Stipriaan, A. van
Surinaams Contrast, Roofbouw en overleven in een Caraibische plantagekolonie, 1750 – 1863.
Leiden: KITLV, 1993. Handelseditie van proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 1991.

Stipriaan, A. van
What´s in a name? Slavernij en naamgeving in Suriname tijdens de 18e en 19e eeuw.
In: OSO, jaargang 9, af. 1, 1990.

T

Tannenbaum, F.,
Slave and citizen,
New York 1947.

Thomas, Hugh,
The slave trade. The story of the Atlantic slave trade: 1440-1870,
New York 1997.

Toes, J.
Wanklanken rond een wingewest: in de nadagen van de Surinaamse slavernij.
Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, 1992. Proefschrift.

Turner, M.
From chattel slaves to wage slaves: the dynamics of labour bargaining in the Americas.
Kingston, Bloomington & London: Jan Randle, Indiana University Press & James Curry, 1995.

V

Vanvugt, E.
De maagd en de soldaat. Koloniale monumenten in Amsterdam en Elders.
Amsterdam: Jan Mets, 1998.

Vanvugt, E. Peerke
Donders en andere nestbevuilers in de West: Nederlandse critici van het koloniale bewind in Noord- en Zuid-Amerika.
In: Vrij Nederland, 6 januari 1996.

Vrijman, L.C.,
Slavenhalers en slavenhandel,
Amsterdam 1937.

W

Waaldijk, E. Th.
Die Rolle der niederlandischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufbehung der Sklaverei in die Westindischen Kolonien.
Münster: Steinbaer, 1959.

Walvin, James,
An African’s life: the life and times of Olaudah Equiano 1745-1797,
Londen 1998.

Wildeman, H.
Slaven, broeders en emancipatie. De slavenzending van de Moravische Broeders in Suriname, 1830 – 1863.
Rijksuniversiteit Leiden, 1993. Doctoraalscriptie.

Willemsen, G.F.W.
Koloniale politiek en transformatieprocessen in een plantage-economie, Suriname 1873 – 1940.
Rotterdam, 1980.

Williams, Eric,
Capitalism and slavery,
Londen 1981 (oorspronkelijk 1944)

Winter, J.M. van
Lijst van bronnen betreffende afschaffing van de slavernij in Nederlands West-Indie.
West-Indische Gids, jaargang 34, 1953.

Winter, J.M. van
Veelwijverij en andere losbandige praktijken: bevolkingspolitiek tegenover Surinaamse plantageslavinnen in de 19de eeuw.
Nijmegen: Sun, 1986.

Z

Zee, Henri v.d.,
´s Heeren slaaf – Het dramatische leven van Jacobus Capitein,
Balans, 2000