contact  |  nieuwsbrief  |  zoek    
Afbeelding

ANBI

Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee)

Kamer van Koophandelnr 34175791

RSIN 810950157

Bezoekadres: Vijzelstraat 23

1017 HL Amsterdam

Postadres Postbus 51140

1007 EC Amsterdam

IBAN NL56 ABNA 0629 6122 93

BIC ABNANL2A

Telefoon 020 - 251 1834

Mail info@ninsee.nl

Websites www.ninsee.nl / www.slavernijenjij.nl

Doel

De stichting heeft als doel het ontwikkelen en uitdragen van een genuanceerd en realistisch beeld van het Nederlandse slavernijverleden en zijn erfenis, vanuit diverse invalshoeken, teneinde dat verleden en die erfenis onder ogen te zien, te gedenken, herdenken en verwerken, mede gericht op toekomstige generaties.

Hoofdlijnen beleidsplan Het NiNsee richt zich op het levend houden van het slavernijverleden en beoogt via herdenkingen, educatie, dialoog en debat alle Nederlanders bewust te maken van de gedeelde geschiedenis en de gevolgen daarvan in de huidige samenleving.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit teminste 5 en ten hoogste 9 leden. De leden van het bestuur hebben zitting gedurende 4 achtereenvolgende jaren en zijn terstond herkiesbaar. De maximale zittingsduur is 8 jaar ononderbroken.Het huidige bestuur van het NiNsee ziet er als volgt uit:

  • Linda Nooitmeer (waarnemend-voorzitter / secretaris)
  • Dr. Martin Verbeet (algemeen bestuurslid)
  • Marian Markelo (algemeen bestuurslid)
  • Luiza Soares (algemeen bestuurslid)
  • Roald Helm (penningmeester)

 

Raadgevend Orgaan

Het Raadgevend Orgaan geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke beleidszaken. Het RO bestaat uit:

Per 1 februari 2016 vacant gekomen functies

 

Comité van Aanbeveling

Naast het bestuur is een Comité van Aanbeveling geinstalleerd. Het comité bestaat uit:

Carla Aalse voormalig bestuurslid Nationaal Comité 4 en 5 mei

Paul Comenencia voormalig Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen

Sybilla Dekker lid College Financieel Toezicht Curaçao, St. Maarten en BES

Klaas van der Kamp algemeen secretaris van de Raad van Kerken

Tania Kross operazangeres

John Leerdam voorzitter stichting Julius Leeft, oud-Tweede Kamerlid PvdA

Han Polman Commissaris van de Koning in Zeeland

Jörgen Raymann Cabaretier, ambassadeur van Unicef

Joyce Sylvester waarnemend burgemeester van Naarden

Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden en leden van het Raadgevend Orgaan krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van maximaal 50 euro per vergadering aan vacatiegelden. De leden van het Comité van Aanbeveling krijgen geen beloning of vacatiegelden.


Downloads

Jaarverslagen

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012


Jaarrekeningen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012